Sökning: "arbetslösa 1900-talet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden arbetslösa 1900-talet.

 1. 1. Arbete; skyldighet eller rättighet : Arbetslösheten och det framväxande välfärdssamhället ur ett Arvika perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Helén Fjaestad; [2006]
  Nyckelord :Arbetslöshet;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks hur statens förhållande till de arbetslösa har förändrats; från brännmärkning av de arbetslösa i 1500-talets England till att staten under 1900-talet kom att ta ett allt större ansvar för att arbete skapades åt alla genom en aktiv arbetsmarknadspolitik.Uppsatsen inleds med ett brett perspektiv på hur synen på de arbetslösa har förändrats under århundradenas gång. LÄS MER

 2. 2. Det korporativa samarbetet : En jämförande studie av Landsorganisationens och Svenskt Näringslivs hantering av frågan om arbetskraftsinvandring

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Jonsson; [2004]
  Nyckelord :Political science; Arbetskraftsinvandring; LO; Svenskt Näringsliv; korporatism; pluralism; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Arbetskraftsinvandring har, under stora delar av 1900-talet, varit ett sätt för de svenska företagen att finna arbetskraft till den expansiva industrisektorn. Intresseorganisationerna på den svenska arbetsmarknaden, Landsorganisationen (LO) och Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF), ansåg att arbetskraftsinvandring var en förutsättning för att trygga den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER