Sökning: "arbetslöshet hos unga"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden arbetslöshet hos unga.

 1. 1. Att vara eller att vara en vara - En kvalitativ studie om erfarenheter hos unga arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sara Jansson; Sofia Johansson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; Arbetsmarknadspolitik; Aktiveringspolitik; Individualisering; Personligt varumärke; Socialt medborgarskap; Ungdomsarbetslöshet;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka unga arbetssökandes erfarenheter av Arbetsförmedlingens roll i deras etablering på arbetsmarknaden, samt analysera hur detta kan förstås utifrån en utveckling mot en individualiserad arbetsmarknadspolitik. Studien bygger på två kvalitativa fokusgruppsintervjuer med totalt åtta arbetssökande personer i åldrarna 18-24 år. LÄS MER

 2. 2. "Alla vill leva det ljuva livet, men vad är livet utan frihet?" : En kvantitativ studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikaela Sandell Gustafsson; Aila Zamanian; [2018]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; psykisk hälsa; livsvillkor; kön; utbildning; arbetssituation; bostadsproblem; socialt kapital; kapital; intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka vilka livsvillkor som har ett samband med individers psykiska ohälsa. Studien grundar sig i levnadsnivåundersökningen från 2010, där personer födda 1980–1991 (18/19–30 år) undersöktes. LÄS MER

 3. 3. Ju mer man jobbar inifrån, desto bättre blir det där ute : En kvalitativ studie om återfallsprevention hos dömda unga män

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elisabeth Thylin; [2018]
  Nyckelord :risk of relapse; prevention work; prosocial; antisocial; young men; återfallsrisk; preventivt arbete; prosocial; antisocial; unga män;

  Sammanfattning :  The Swedish prison and probation service is an authority whose task is to care for individuals sentenced to imprisonment or probation (Kriminalvården, 2018). I also chose to include social services, SIS and outpatient care for a broader ground for my study. LÄS MER

 4. 4. Arbetsföra unga vuxna i arbetslöshet – en kartläggning ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jonas Christensen; Niklas Persson; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsmönster; arbetssökande; arbetsterapi; motivation; stöd; välbefinnande; värderingar; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is using a survey to map daily occupational patterns, well-being, and how different motivational factors are perceived and experienced in the target group able-bodied young adults age 18–25. The purpose is also to map the support the target group have, and what values a job would have for the target group. LÄS MER

 5. 5. Varför ska det ibland behöva vara så jobbigt att bli vuxen? : En kvalitativ intervjustudie om psykisk ohälsa hos ungdomar och unga vuxna, med särskilt fokus på könsskillnader.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Jennifer Anér; [2015]
  Nyckelord :Adolescent; young adult; social worker; mental illness; sex; Ungdom; ung vuxen; kurator; psykisk ohälsa; kön;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa hos unga är ett problem som ökar i dagens samhälle. För att främja en bättre psykisk hälsa hos dessa finns kuratorer på skolor, ungdomsmottagningar samt barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar. LÄS MER