Sökning: "arbetslöshet påverkar hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden arbetslöshet påverkar hälsa.

 1. 1. Hur påverkas ungas respektive personer i medelålderns hälsa av arbetslöshet? : En systematisk forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Johansson; [2023]
  Nyckelord :Social work; unemployment; health effects; youth and middle aged people; Socialt arbete; arbetslöshet; hälsoeffekter; unga personer i medelåldern;

  Sammanfattning : Unemployment is a growing concern in todays modern society for both young and middle aged people. Previous studies have discussed the correlation between health and unemployment and multiple factors decide its long term effects. The intention of this study is to compare how young and middle aged people are effected by unemployment. LÄS MER

 2. 2. “Jag vill vara nöjd med mig själv och må bra.” : En mixad-metodstudie om hälsofrämjande insatser för arbetssökande

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Moa-Lee Fasth; Hidajete Spahija; [2022]
  Nyckelord :arbetssökande; arbetslös; hälsofrämjande insatser; hälsopromotion; sysselsättning; hälsa; Arbetsförmedlingen;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetslöshet medför en rad hälsokonsekvenser för individen och i februari 2022 var 7,7% av Sveriges befolkning arbetslösa. Hälsofrämjande insatser och sysselsättning har visat sig medföra ett flertal hälsovinster för individen. LÄS MER

 3. 3. Vaccinationsgrad mot covid-19 i Sveriges kommuner

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sandra Hane; Anton Nilsson; [2022]
  Nyckelord :covid-19; vaccination rate; health economy; age; foreign-born; education; income; health; unemployment; turnout; party sympathy; Swedish municipalities; covid-19; vaccinationsgrad; hälsoekonomi; ålder; utrikesfödda; utbildning; inkomst; hälsa; arbetslöshet; valdeltagande; partisympati; Sveriges kommuner ;

  Sammanfattning : I början av 2020 drabbar covid-19-pandemin världens befolkning. Den livsfarliga smittan sprids snabbt världen över och forskare och läkemedelsbolag börjar arbeta intensivt för att utveckla ett vaccin som kan stoppa sjukdomens framfart. Knappt ett år senare godkänns världens första vaccin mot covid-19 och massvaccinering inleds. LÄS MER

 4. 4. "Även om jag vill klättra upp så hamnar jag alltid på noll igen" : En kvalitativ studie om åldersdiskriminering på arbetsmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Raiyan Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :Åldersdiskriminering; arbetsgivare; äldre; arbetssökande; arbetsmarknaden;

  Sammanfattning : Den tysta åldersdiskrimineringen som sker på arbetsmarknaden har påverkat äldre arbets- sökandes kompetensutveckling. Äldres arbetskraft betraktas som mindre bra av arbetsgi- vare. Konsekvenserna av äldres arbetslöshet påverkar inte bara den arbetslösa utan även samhället i helhet. LÄS MER

 5. 5. Aspekter som påverkar patienters följsamhet till rekommenderade livsstilsförändringar vid hypertoni - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Blomquist; Magdalena Brobäck; [2021]
  Nyckelord :Adherence; hypertension; lifestyle changes; literature review; nurse; Följsamhet; hypertoni; litteraturöversikt; livsstilsförändringar; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hypertoni är en riskfaktor för att utveckla andra kardiovaskulärasjukdomstillstånd som stroke, hjärtsvikt, kranskärlsjukdom och ateroskleros, vilketkan leda till för tidig död. En stor del av behandlingen vid hypertoni består avlivsstilsförändringar. LÄS MER