Sökning: "arbetslöshet"

Visar resultat 1 - 5 av 633 uppsatser innehållade ordet arbetslöshet.

 1. 1. Kanada och Sverige En jämförelse av integrationssystemen i länderna

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Max Alkestrand; Oliver Bota; [2020]
  Nyckelord :Invandring; integration; Sverige; Kanada; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen jämför Sverige och Kanadas integrationssystem och de förutsättningar som finns i länderna. Frågeställningen fokuserar på vilka faktorer som kan tänkas påverka utfallet av integrationssystemen, till exempel hur språkundervisning hanteras, hur det ser ut på arbetsmarknaden och vilka krav som ställs på invandrare. LÄS MER

 2. 2. Arbetslösheten och avfolkningen : En studie om ekonomins påverkan på kommuners demografiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Paul Davison; [2020]
  Nyckelord :unemployment rate; demography; internal migration; fertility rate; arbetslöshet; demografi; intern migration; fruktsamhet;

  Sammanfattning : Denna uppsats studerar ekonomins påverkan på befolkningsutveckling i kommuner. Vi studerar relationen som intern migration och fruktsamhetstal har med arbetslöshet, en proxy vi använder för ekonomins hälsa, och vi undersöker även om landsbygden drabbas hårdare av ekonomiska kriser. LÄS MER

 3. 3. Från exkludering till inkludering : En studie för att belysa Digitaliseringens baksida

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Therese Göransson; [2020]
  Nyckelord :Digital Exclusion; Digitization; Communication; Responsibility; Digital Exkludering; Digitalisering; Kommunikation; Ansvarstagande;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har ända sedan 1950-talet som gett upphov till utanförskap, däremot var det först kring 1990-2000-talet som detta blev ett mer samhälleligt problem. Digitaliseringen ökade snabbt och organisationer ville och vill fortfarande ta del av de fördelar som digitala tekniker kan skapa för dess organisationer, i så väl tid som pengar. LÄS MER

 4. 4. Att bli sedd. På riktigt. En studie om kommunikationsvägarnas inverkan på arbetssökandes emotionella erfarenhet och motivation att söka sysselsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Åsa Dahl; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Arbetssociologi; Emotion; Kommunikation; Mixed methods; Motivation; Självbestämmandeteori; Social Sciences;

  Sammanfattning : Arbetsförmedlingens förändringsarbete och den ökande digitaliseringen i samhället kan komma att förändra villkoren för arbetslösa. Denna studie har, utifrån arbetssökandes perspektiv, undersökt emotionerna som uppstår i kommunikationen med myndigheten, och hur den arbetslöses motivation att söka sysselsättning påverkas. LÄS MER

 5. 5. Arbetslöshet och livstillfredsställelse, var är det bäst att förlora jobbet? : En jämförande studie av arbetslöshets påverkan på kognitivt välmående i europeiska socialförsäkringsstrukturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ely Strömberg; Theresia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Arbetslöshet; Kognitivt välmående; Välfärdsstater; Korpi och Palme; Omfördelningsparadoxen; Socialförsäkring;

  Sammanfattning : Arbetslöshet är ett av de största problemen för moderna välfärdsstater och påverkar individer på en rad områden. Det för med sig försämrad fysisk och psykisk hälsa, samt lägre kognitivt välmående vilket är en individs subjektiva värdering av sitt eget liv, hur nöjd en är med livet som helhet. LÄS MER