Sökning: "arbetsliv och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 745 uppsatser innehållade orden arbetsliv och hälsa.

 1. 1. Distansarbete, ett arbetssätt som underlättar både privatliv och arbetsliv? : Medarbetares upplevelser av hur distansarbete påverkar balansen mellan arbetsliv och privatliv och gruppdynamiken i en arbetsgrupp

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Viktor Grönlund; [2021]
  Nyckelord :Working remotely; Group dynamics; Digital communication; Distansarbete; Gruppdynamik; Digital kommunikation;

  Sammanfattning : Distansarbete är ett arbetssätt som har blivit ett vanligare inslag i arbetslivet för många arbetstagare. Det skapar en ny arbetsmiljö där två tidigare skilda miljöer ska samverka och interagera med varandra. LÄS MER

 2. 2. Ett föredöme : En kvalitativ studie om vad som är viktigt för ett bra och motiverande ledarskap

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Felicia Norman; [2021]
  Nyckelord :Communication; Characteristics; Conflict management; Development; Reflection; Kommunikation; Egenskaper; Konflikthantering; Utveckling; Reflektion;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka hur ledare inom olika arbetsområden arbetar för att forma en effektiv arbetsgrupp. I syftet har även ingått att undersöka huruvida ledare är medvetna om deras ledarstil och vikten av att anpassa sin ledarstil. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av diabetes mellitus typ II ur ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Ruqiyo Mohamed; Kübra Duman; [2021]
  Nyckelord :diabetes mellitus type 2; patient perception and experiences; feelings; caring science; nursing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus är en folksjukdom som kan leda till tidig död, främst på grund av hjärt- och kärlsjukdom. Diabetes mellitus har två typer av sjukdomar, vilket är typ ett och två. Båda är kända med förhöjda blodsockernivåer. Diabetes mellitus typ två handlar om insulinresistens och delvis insulinbrist. LÄS MER

 4. 4. Work Life Balance ur ett chefsperspektiv : En kvalitativ fallstudie om chefers upplevelser om Work Life Balance i en kontext av Covid-19.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :David Nilsson Aspengren; Hilding Herrström; [2021]
  Nyckelord :Work Life Balance; Manager-perspective; Experiences; HR; Covid-19; Work Life Balance; Chefsperspektiv; Upplevelser; HR; Covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett allt mer gränslöst arbetsliv breder ut sig över flera branscher på svensk arbetsmarknad. Organisationers flexibilitetsformer och flexibla arbetsätt, skapar nya utmaningar för en pressad organisatorisk nyckelgrupp, cheferna. LÄS MER

 5. 5. Är det lika självklart att vara sjuksköterska i digitala verktyg som i basala omvårdnad? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Pernilla Björnsson; Eva Kayser; [2021]
  Nyckelord :digital tools; nurse; experience; eHealth; primary health care; digitala verktyg; sjuksköterska; upplevelser; e-hälsa; primärvård;

  Sammanfattning : Under senare tid, säkerligen tack vare eller på grund av pågående Corona-pandemi har digitalisering inom sjukvården fått en extra skjuts, blivit mer legitim och utvecklats enormt. När patienten involveras mer i sin vård genom tillgång till digital journal, möjlighet till tidsbokning via nätet och kommunikation med sjukvårdspersonal via digitala chattfunktioner förbättras tillgängligheten. LÄS MER