Sökning: "arbetslivskonflikt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet arbetslivskonflikt.

  1. 1. Det gränslösa arbetet inom akademin : En kvalitativ studie om hur högskolelärare upplever det gränslösa arbetet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Erica Arvidsson; Marie Jansson; [2018]
    Nyckelord :academics; boundaries; boundless work; work life balance; work life conflict; work related stress; akademiker; arbetslivsbalans; arbetslivskonflikt; arbetsrelaterad stress; gränsdragning; gränslöst arbete;

    Sammanfattning : Bakgrund: I och med utvecklingen av informations- och kommunikationsteknik har gränserna för var och när arbetet kan utföras suddats ut. Arbetet har med andra ord blivit gränslöst. LÄS MER