Sökning: "arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 773 uppsatser innehållade ordet arbetsmarknad.

 1. 1. Klipp dig och skaffa dig ett socialt kontaktnätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Maja Janson; Ellen Lefebvre; [2020]
  Nyckelord :arbetsmarknad; rekryteringsprocess; filmarbetare; digital plattform; sociala kontaktnätverk; effektivisering; filmbranschen; tv-branschen; projektarbete; användarbehov;

  Sammanfattning : Studien undersöker rekryteringsprocessen inom film- och tv-branschen samt digitala plattformar. Syftet är att skapa förståelse för vilka behov yrkesverksamma filmarbetare har vid användning av en ny digital plattform för att effektivisera rekryteringsprocessen. LÄS MER

 2. 2. Kan chefers olikheter vara ett hinder i arbetet? – En forskningsstudie om delat ledarskap ur ett medarbetarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Minela Ahmetovic; [2020]
  Nyckelord :Delat ledarskap; chefer; medarbetare; arbetssituation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Globalisering har resulterat i att fler förväntningar ställs på arbetsmarknaden och organisationer. Detta har medfört till att chefsrollen anses vara mer laddad än tidigare vilket ökar en chefs arbetsbelastning. LÄS MER

 3. 3. Den fysiska arbetsplatsens betydelse i en digital värld : En studie över kontorets förändrade betydelse till följd av digitaliseringen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fredrik Hedman; Malin Björnram; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det allt mer digitaliserade arbetet har stora effekter på hur, när och var arbetet utförs från. Digitaliseringen innebär ökad flexibilitet för arbetsgivare såväl som arbetstagaren där digitala verktyg möjliggör nya arbetssätt och en förändrad arbetsmarknad. LÄS MER

 4. 4. Konkurrensklausuler i anställningsavtal : En studie om konkurrensklausuler och dess bakomliggande intressen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Knut Elmstedt; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The debate that surrounded non-competition agreements in contract of employment during the recent years, due to the new collective agreement, does not include all the different perspectives that occur in the area. The rules that emerged in the course of time for the jurisprudence are misleading. LÄS MER

 5. 5. ”Mina kontakter är min största rikedom” Nätverkets betydelse för inträdet på den svenska arbetsmarknaden av invandrarna från forna Jugoslavien

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Safeta Memić; [2020]
  Nyckelord :nätverk; socialt kapital; invandrare; forna Jugoslavien; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Människor från forna Jugoslavien har invandrat till Sverige sedan 1960-talet och de gör det även idag. Under dessa 60 år har dessa invandrare byggt upp sina liv i Sverige och skapat olika föreningar, caféer, frisörsalonger, radio med mera för att kunna behålla en del av sina gamla liv och umgås med sina landsmän. LÄS MER