Sökning: "arbetsmarknad"

Visar resultat 1 - 5 av 964 uppsatser innehållade ordet arbetsmarknad.

 1. 1. Vägen ut - en kvalitativ studie om de situationer som leverantörer i KROM möter för att integrera arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rasmiyeh Qassas; [2023-11-02]
  Nyckelord :invandrare; integration; diskriminering; arbetsmarknad; arbetslösa; humankapital;

  Sammanfattning : STOM & KROM är ett arbetssätt för personer som behöver mer stöd för att komma ur sin arbetslöshet. Syftet med studien är att undersöka vilka svårigheter och utmaningar som leverantörerna i STOM och KROM upplever i strävan efter att hitta ett jobb som motsvarar utbildningsområde och tidigare arbetslivserfarenhet för arbetslösa med utomeuropeiskt ursprung på den svenska arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. UNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alicia Helgesson; Susanne Jakobsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; motivation; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. LÄS MER

 3. 3. Romers upplevelser av antiromism i samhälle och arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Arnela Halilovic; Enisa Mehmed; [2023-08-29]
  Nyckelord :romer; arbetsmarknad; diskriminering; stigma; minoritetsgrupp;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte har varit att belysa vilka upplevelser romer med arbete/sysselsättning har som kan kopplas till antiromism i det svenska samhället. Vidare syftar studien till att skapa en förståelse för hur romers upplevelser kring antiromism påverkar dem i arbetslivet samt om det påverkat deras drivkraft att vilja att avancera i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. PÅ SPANING EFTER STATEN: Mot en demystifiering av staten i förståelsen av samhället

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Olle Lindahl; [2023-06-14]
  Nyckelord :Statsteori; Strategisk-relationell ansats; Marxism; Socialdemokrati; Kapitalism; Arbetsmarknad; Kritisk teori;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syfte är att besvara hur det marxistiska statsteoretiska forskningsfältet kan generera perspektiv som berikar vår samtida förståelse av samhället. Teori: Studiens teoretiska ambition och gärning är situerad i den marxistiskt sprungna tanketradition som befattar sig med staten och i synnerhet statsmakt. LÄS MER

 5. 5. Attrahera och behålla personal, hur gör vi nu? : En kvalitativ studie om dagens rörliga arbetsmarknad.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Assarsson; Pernilla Wisth; [2023]
  Nyckelord :Employer branding; attrahera personal; behålla personal; organisationer; strukturering; arbetsmarknaden; arbetsgivare; arbetstagare.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker vad arbetsgivare fokuserar på i arbetet med att attrahera och behålla personal, samt vilka utmaningar som finns. Detta besvaras med hjälp av två frågeställningar: ”vilka metoder används i organisationer för att attrahera och behålla personal på dagens arbetsmarknad?” och ”vad för uppfattningar och utmaningar finns i arbetet med att attrahera och behålla personal?”. LÄS MER