Sökning: "arbetsmarknadsetablering"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet arbetsmarknadsetablering.

 1. 1. ‌Vägen‌ ‌till‌ ‌arbetsmarknadsetablering‌ ‌ : En fallstudie om utmaningar och framgångsfaktorer för nyanlända syriers arbetsmarknadsetablering som invandrade till Sverige år 2015.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Lava Ali; Sham Hammoush; [2021]
  Nyckelord :labour market integration; syrian newcomers 2015; challenges and success factors; case study; arbetsmarknadsintegration; nyanlända syrier 2015; utmaningar och framgångsfaktorer; fallstudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver och analyserar vägen till arbetsmarknadsetablering för den syriska invandrargruppen som sökte asyl i Sverige i samband med den stora flyktingvågen året 2015. Detta har skett genom att intervjua tolv syrier som sökte asyl i Sverige år 2015 på basis av humanitära skäl och som blev etablerade på arbetsmarknaden genom att ha fått en tillsvidareanställning eller genom att ha stadigvarande inkomst genom andra anställningsformer. LÄS MER

 2. 2. "I det här livet måste du vara djärv" : En nätverksanalytisk studie över chilenska invandrarkvinnors arbetsmarknadsetablering i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Ruz Tallqvist Barbara; [2021]
  Nyckelord :social networks; Chilean immigrant women; labor market establishment; social capital; weak ties; sociala nätverk; chilenska invandrarkvinnor; arbetsmarknadsetablering; socialt kapital; styrkan i svaga länkar;

  Sammanfattning : Chilenare är den största sydamerikanska invandrargruppen i Sverige som började sin flykt hit efter militärkuppen år 1973. Cirka hälften av de chilenska invandrarna är kvinnor och majoriteten har tagit sig till Sverige på grund av flykt eller anhöriginvandring. LÄS MER

 3. 3. ”Som kvinna är det svårare att få foten mellan dörren”Utrikesfödda kvinnors vägar tillarbetsmarknaden i Sverige:Påverkan av sociala nätverk

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Ilona Karppinen; Ayat Al Naema; [2021]
  Nyckelord :Social capital; network; labor market establishment; intersectionality; immigrant women; Socialt kapital; nätverk; arbetsmarknadsetablering; intersektionalitet; utrikes födda kvinnor;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersöker utrikesfödda kvinnors nätverksskapande och arbetsmarknadsetablering med utgångspunkt i socialt kapital och intersektionalitet. Målgruppen för studien är  irakiska och finska kvinnor som har invandrat till Sverige i vuxen ålder, har anställning samt befinner sig mellan 27–35 år. LÄS MER

 4. 4. Vägen mot etablering : En kvalitativ studie kring nätverkandets betydelse för etableringen på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Rasha Saab; Laila Goneily; [2021]
  Nyckelord :Immigrants; Social network; Social capital; Labor market establishment; Social network analysis; Study and career guidance; MILNET; Invandrare; Socialt nätverk; Socialt kapital; Arbetsmarknadsetablering; Social nätverksanalys; Studie- och yrkesvägledning; MILNET;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en helhets förståelse för sociala nätverkens betydelse i etableringen på den svenska arbetsmarknaden för arabisktalande och persisktalande individer som har invandrat till Sverige. Studien ämnar även att besvara på hur informanterna använder sitt sociala nätverk för etablering på arbetsmarknaden, på vilket sätt de upplever att kompetenser och kunskap har för betydelse i etableringen på den svenska arbetsmarknaden samt vilken betydelse platsen har för nätverkande och etablering. LÄS MER

 5. 5. Grindvakter till svenska scenen : sociala nätverks roll i invandrade scenkonstnärers etablering på svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanna Pergament; Jutta Swärdh; [2020]
  Nyckelord :Scenkonst; Socialt nätverk; Arbetsmarknadsetablering; Invandrare; Gatekeeper;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how immigrant performing artists have entered the Swedish labour market in the Swedish performing arts profession. Four main questions were considered in the study: 1) Who, and in what capacity, contributed to the artist’s professional success in Sweden, 2) How the artists’ social and cultural capital has contributed to their success, 3) What role does social networking play in the success of these artists, 4) What type of barriers have the artists encountered. LÄS MER