Sökning: "arbetsmarknadsinsatser"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet arbetsmarknadsinsatser.

 1. 1. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SAMVERKAN I OFFENTLIG SEKTOR En studie om samverkans förutsättningar inom arbetsmarknadsprojektet Etableringslyftet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ava Mahmoudi; [2019-04-09]
  Nyckelord :Samverkan; Collaborative Governance; samverkansprojekt; arbetsmarknadsinsatser; nyanlända;

  Sammanfattning : Samverkan i den offentliga sektorn, mellan kommuner och mellan statliga myndigheter, och också mellan statliga myndigheter och kommuner har blivit ett allt vanligare sätt att lösa samhälleliga utmaningar på. Den s.k. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill ha bil, villa och körkort”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Yvonne Silkehammar; Fadime Falk; [2019]
  Nyckelord :hinder; invandrarkvinnor; möjligheter; upplevelser; vägledning;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel, ”Jag vill ha bil, villa och körkort” är ett citat från en av invandrarkvinnorna i denna studie och är tänkt att skildra invandrarkvinnors önskemål om att få ett bättre liv i Sverige. Studien bygger på sex kvalitativa intervjuer med invandrarkvinnor från olika bakgrunder och bosättningstid i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Kommunala arbetsmarknadsinsatser utifrån Governance : Går det att få ihop decentralisering och standardisering?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johan Hellström; [2019]
  Nyckelord :kommunala arbetsmarknadsinsatser; arbetsmarknad; arbetsmarknadsåtgärder;

  Sammanfattning : Background Labour market policies in Sweden is a state responsibility. Even though the municipalitieshave created their own units for labour market issues. This has resulted in parallel systems,and the distribution of responsibility is in many ways unclear. LÄS MER

 4. 4. Salutogent arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Arnela Lozic; Anna Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :arbetslöshet; social exkludering; arbetsmarknadsinsats; salutogent arbetssätt; sysselsättning; unemployment; social exclusion; labor market effort; salutogenic work; employment;

  Sammanfattning : Arbetslöshet bland unga vuxna är ett växande samhällsproblem. Anställda på arbetsmarknadsinsatser arbetar för att motverka denna problematik. Forskning påvisar att deltagande i arbetsmarknadsinsatser långsiktigt bidrar till komplettering av gymnasiestudier, inträde till arbetsmarknaden samt minskade symtom av psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. "Vi är ingenting utan vårt jobb" : En studie av arbetsmarknadssekreterares förståelse av lönearbetet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Johansson; [2017]
  Nyckelord :Lönearbete; arbetsmarknadsinsatser; försörjningsstöd;

  Sammanfattning : Lönearbetet är en av våra mest dominerande samhälleliga institutioner och arbetslinjen är en central välfärdspolitisk ambition. Lönearbetets ställning och dominans i samhället förstås ofta som självklar och oproblematisk. LÄS MER