Sökning: "arbetsmiljö och byggarbetsplatser"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö och byggarbetsplatser.

 1. 1. En utredning av skyddsombudsroll - Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Buwar Jalal; Kima Kourie; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; construction site; safety officer; security; work environment; Arbetsmiljö; byggarbetsplats byggbranschen; skyddsombud; säkerhet;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen lider av stor problematik gällande rekrytering av ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Examensarbetet utreder varför det är svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats? Examensarbetet kommer även undersöka skyddsombuds personliga aspekt när det gäller engagemang, bemötande, beteende, respons, tid, säkerhetstänksprioritering. LÄS MER

 2. 2. Byggarbetsplatsens säkerhetskultur och dess inverkan på arbetsmiljön

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Olle Malm; [2019]
  Nyckelord :säkerhetskultur; säkerhetsklimat; arbetsmiljö; säkerhet; produktionsledning; olyckor; tillbud; beteendeanalys;

  Sammanfattning : Sveriges byggarbetsplatser har länge haft en nedåtgående olycksfallsfrekvens fram till 2010 där en utplaning av kurvan kan noteras. För att skapa en olycksfri byggarbetsplats är diverse organisationer i branschen överens om att säkra beteenden och en god säkerhetskultur är nödvändigt. LÄS MER

 3. 3. Personsäkerhet på byggarbetsplatser : Minimering och förebyggande av fallolyckor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Matilda Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Byggbranschen; olyckor; fall; arbetsmiljöplan; fallskydd; arbetsmiljö; skyddsrond; arbetsberedning;

  Sammanfattning : The construction industry belongs to the one of the most accident- affected industries in Sweden. The most common accident risk on the construction site is fall. It’s important to find out in an early stage which risks are on the construction site and how they can be minimized and prevented. LÄS MER

 4. 4. Hand- och armvibrationer i byggbranschen : En studie av vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av vibrationsskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Zsofia Böör; Clara Sporrong; [2019]
  Nyckelord :vibration; arbetsmiljö; attityd beteende; arbetsskada; vibrationsreducering; byggproduktion;

  Sammanfattning : At today's construction sites, most of the work is carried out using hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous work. LÄS MER

 5. 5. Strategier för internationaliserade byggarbetsplatser - Arbetsledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Cleeve; [2019]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsledare; kommunikation; utländsk arbetskraft; byggproduktion; organisationskultur;

  Sammanfattning : Utländsk arbetskraft blir allt vanligare inom den svenska byggsektorn och det är inte ovanligt att totalentreprenörer anlitar underentreprenörer med utländska yrkesarbetare. En flerspråkig byggarbetsplats kan dock försvåra kommunikation mellan de olika aktörerna, syftet med studien är därför att undersöka arbetsledares perspektiv på arbetsmiljöfrågor på byggarbetsplatser med utländska arbetstagare med målet att identifiera strategier och praktiska metoder som kan förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser med avseende på kommunikation. LÄS MER