Sökning: "arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen.

 1. 1. En utredning av skyddsombudsroll - Varför är det svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats?

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Buwar Jalal; Kima Kourie; [2019]
  Nyckelord :Construction industry; construction site; safety officer; security; work environment; Arbetsmiljö; byggarbetsplats byggbranschen; skyddsombud; säkerhet;

  Sammanfattning : Syfte: Byggbranschen lider av stor problematik gällande rekrytering av ett skyddsombud på en byggarbetsplats. Examensarbetet utreder varför det är svårt att rekrytera ett skyddsombud på en byggarbetsplats? Examensarbetet kommer även undersöka skyddsombuds personliga aspekt när det gäller engagemang, bemötande, beteende, respons, tid, säkerhetstänksprioritering. LÄS MER

 2. 2. Varför vill inte fler vara skyddsombud på byggarbetsplatser?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Linnea Ahrenbeck; Josefin Holmström; [2018]
  Nyckelord :Safety officers; work environment; safety; construction industry; the Theory of planned behavior; Skyddsombud; arbetsmiljö; säkerhet; byggbranschen; Teorin om planerat beteende;

  Sammanfattning : Syfte: Ett problem som konstaterats är att rekrytera och behålla skyddsombud inom byggbranschen. Bristen på frivilliga och engagerade skyddsombud kan bidra till lägre säkerhet på byggarbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. En studie om fem tandtekniska laboratorier i Malmö, utifrån ett arbetsmiljöperspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

  Författare :Soma Rashid; Susann Khalil; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljö; tandteknik; vibrationsskador; laboratorie;

  Sammanfattning : Inledning: Arbetsmiljön är en viktig aspekt att ta hänsyn till för att undvika skador. Det är allt från ergonomiska skador till sjukdomar som kan förhindras genom att använda sig av rätt teknik och skyddsutrustning. LÄS MER

 4. 4. ARBETSMILJÖ OCH SÄKERHET : Systematiskt arbetsmiljöarbete på byggarbetsplatser i Mellansverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jivara Yousef; [2017]
  Nyckelord :Construction site accidents; Construction workers; Occupational health and safety; Risk assessment; Safety and health plan; Safety on site; Work environment; Work environmental safety.; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöplan; Byggarbetsplatsolycka; Byggnadsarbetare; Systematiskt arbetsmiljöarbete; Säkerhet; Säkerhets på byggarbetsplats.;

  Sammanfattning : The construction industry is a large industry with approximately 320,000 employees according to the Swedish construction industry. As the work environment at construction sites affects a large number of individuals, it is important that there is good security at the construction sites, in order to reduce and prevent workers in the construction industry from being injured. LÄS MER

 5. 5. TÅRAR AV SVETT : Sjuksköterskors erfarenheter av stress i förhållande till patientsäkerhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Larsson; Paulina Reimer; [2017]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Otrygghet; Patientsäkerhet; Samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stress är ständigt närvarande i sjuksköterskans arbete. Detta talas om nästintill dagligen i det svenska samhället. En stressig arbetsmiljö kan leda till en sämre arbetskvalité för sjuksköterskor och därigenom en påverkad vård. LÄS MER