Sökning: "arbetsmiljö vårdadministratör"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden arbetsmiljö vårdadministratör.

 1. 1. En attraktiv arbetsplats : En kvantitativ dels kvalitativ studie om värdefaktorer kopplat till vårdadministratörer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Isabel Eriksson; Matilda Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Employee Value Proposition; Employer Branding; Vårdadministratör;

  Sammanfattning : Sverige har en kompetensbrist inom vården där behovet av vårdpersonal beräknas fortsätta växa inom det närmsta decenniet. En lösning är att omplacera de administrativa arbetsuppgifterna till vårdadministratörer och på så sätt nå en mer högkvalitativ vård i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hierarkierna inom sjukvården : Vilka metoder kan användas för att studera hierarki ur vårdadministratörens perspektiv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Roos; [2019]
  Nyckelord :hierarki; sjukvård; vårdadministratör; metod;

  Sammanfattning : Hierarkier inom vården är ett abstrakt begrepp som kan studeras ur flera olika vinklar. Det kan ses som en nödvändighet för en fungerande vård där olika yrkesgrupper är över- och underordnade varandra men det kan också ses som ett hinder för en jämlik och välfungerande arbetsmiljö. LÄS MER