Sökning: "arbetsmiljöansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet arbetsmiljöansvar.

 1. 1. Mitt hem är min borg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Marmander; [2019]
  Nyckelord :Husligt anställd; avtalsförhållande; arbetsmiljö; diskriminering; sexuella trakasserier; egenföretagare; arbetsmiljöansvar; hushållsarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In several of the EU member states, an increase in household employees is seen as a result of societal and demographic changes . Sweden has also seen an increased number of individuals in this trade. LÄS MER

 2. 2. En problematisering av arbetsmiljölagens ramkaraktär : En rättsvetenskaplig studie om lagens utformning och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inom hästnäringsverksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Clara Holmstedt; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsmiljöverket; arbetsmiljöbrott; arbetsplatsolycka; hästnäringsverksamhet; inre marknad; sanktionssystem;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how the work environment law is structured and the employer's legal responsibility when it comes to the working environment in businesses corporations concerning horses. As the essay also examines how far the legal responsibility goes, the sanction system in Swedish legislation will also be considered. LÄS MER

 3. 3. Det nya arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö - ur ett HR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Hansson; Fredrika Hill; [2018]
  Nyckelord :HR; Arbetsmiljö; Organisatorisk och social arbetsmiljö; OSA; Arbetsmiljölagen; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsgivaransvar; Arbetsmiljöbrott; Arbetsmiljöansvar; Straffansvar; Arbetsmiljöverket; AFS; Psykisk ohälsa; Stress; Arbetsrelaterad ohälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats, något som har medfört att stress och arbetsrelaterad ohälsa blivit ett stort samhällsproblem. Detta faktum medför ökade krav på arbetsgivaren i form av att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial ohälsa vid otrygga anställningar : En studie om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar för den psykosociala hälsan hos bemanningsanställda

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Leijman; [2018]
  Nyckelord :Insecure employement; occupational safety responsibilities; psychological health; temporary agency work; temporary agency work directive.;

  Sammanfattning : This essay is focusing on the connection between insecure employment within temporary agency work and the psychological health in young adults and immigrants. Groups who are overrepresented as employees at the agencies. LÄS MER

 5. 5. Vem bär ansvaret för arbetsmiljön? Om den rättsliga regleringen av arbetsmiljöansvaret vid uthyrning och entreprenad.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linda Måredh; [2017]
  Nyckelord :arbetsmiljöansvar; uthyrd arbetskraft; entreprenad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER