Sökning: "arbetsmiljöansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet arbetsmiljöansvar.

 1. 1. Ett utökat arbetsmiljöskydd för inhyrd personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Diana Lahoni; [2021]
  Nyckelord :Temporary agency worker; staffing agency; client company; work environment responsibility; systematic work environment management; work environment protection; occupational accidents; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The risk of being exposed to occupational accidents is twice as high among temporary agency workers. The work environment responsibility between the staffing agency and the client company often falls between the cracks despite a comprehensive legislation within EU as well as the Swedish act. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - Hur kan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar tolkas i samband med arbete från arbetstagarens hem?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Wetterlundh; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöansvar; Hemarbete; Distansarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate and account for the general responsibility the employer has for the working environment when the employee's workplace moves from the office to the employee's home. By examining, reproducing, and analyzing the legal regulation, the ambition is to gain a clearer understanding of the employer's responsibility for the work environment when the work takes place from the employee's home. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete hemifrån - En rättsvetenskaplig studie om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar vid arbete som sker hemifrån

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Hilde Brümmer; Sanna Lundqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; distansarbete; covid-19; hemarbete; flexibelt arbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kontorsarbete har som en följd av digitaliseringen och covid-19-pandemin flyttat från arbetsgivarens lokaler till hemmet, vilket har förändrat förutsättningarna för arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. ARBETSMILJÖANSVARET I BEMANNINGSBRANSCHEN - En studie om det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mathilda Mesch; [2020-08-26]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; bemanningsbranschen; fysisk arbetsmiljö; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd;

  Sammanfattning : Syfte:Den här studien syftar till att undersöka hur bemanningsföretag ansvarar för bemanningsanställdas arbetsmiljö samt hur bemanningsföretag uppfattar att det gemensamma arbetsmiljöansvaret mellan bemannings- och kundföretag i praktiken fungerar.Teori:Krav/kontroll/socialt stöd-modellen har använts som teori i den här studien för att tolka och förstå det gemensamma arbetsmiljöansvarets effekter på arbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Shared working environment responsibilities in the staffing industry : A shared leadership perspective

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jonas Stenborg; [2020]
  Nyckelord :Staffing industry; Shared leadership; Shared responsibility; Working environment; Systematic Work Environmental Management; Systematiskt Arbetsmiljöarbete; SAM;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore Swedish leaders in staffing agencies experiences, thoughts, and insights regarding the implementation of the legislative works around SAM (Systematic Work Environmental Management AFS 2001:1). In the context of SAM, the legislation entails a complex triangular relationship between the staffing agency, their customer, and the consultant. LÄS MER