Sökning: "arbetsmiljöansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet arbetsmiljöansvar.

 1. 1. Interaktion på digitala APT

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Erika Bjurving; Linn Bergdahl; [2021-06-11]
  Nyckelord :Möten; Arbetsplatsträffar; Ledarskap; Interaktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: I uppsatsen, som utgår från skrivningen i proposition (1976/77:149), arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöförordningen (1977:1166), är syftet att undersöka om interaktionen på digitala APT överensstämmer med mötesformen APT:s målsättning. Studien undersöker den sociala processen på digitala arbetsplatsträffar genom att studera hur enhetschefer genom ledarstilar skapar interaktion på digitala APT. LÄS MER

 2. 2. Utom arbetsgivarens kontroll – en studie av arbetsmiljöansvaret och arbetsskadeförsäkringen då arbetstagaren arbetar hemifrån.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Westergård; [2021]
  Nyckelord :arbetsrätt; skadeståndsrätt; hemarbete; distansarbete; arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsplatsens utformning; arbetsskadeolycka; arbetsskadeförsäkring labour law; tort law; homework; telework; telecommuting; remote wor; employer’s responsibility for occupational safety and health; safety and health at workplace; work environment; formation of the workplace; workrelated injuries; occupational damage; occupational injury insurance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån har de senaste åren blivit allt vanligare. Inför framtiden spås att den fysiska, ordinarie arbetsplatsen kommer att bli än mindre viktig och att fler kommer att vilja arbeta på distans helt eller delvis. LÄS MER

 3. 3. Ett utökat arbetsmiljöskydd för inhyrd personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Diana Lahoni; [2021]
  Nyckelord :Temporary agency worker; staffing agency; client company; work environment responsibility; systematic work environment management; work environment protection; occupational accidents; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The risk of being exposed to occupational accidents is twice as high among temporary agency workers. The work environment responsibility between the staffing agency and the client company often falls between the cracks despite a comprehensive legislation within EU as well as the Swedish act. LÄS MER

 4. 4. HR-personals upplevda möjligheter att upprätthålla ett organisatoriskt- och socialt arbetsmiljöarbete vid hemarbete under covid-19-pandemin : En fenomenografisk intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Tobias Jensen; [2021]
  Nyckelord :Telework; organizational and social work environment; Human resource; Covid-19; Hemarbete; Organisatorisk- och social arbetsmiljö; Human resource; Covid-19.;

  Sammanfattning : Problem: During the COVID -19 pandemic, employers were forced to offer telework in their organizations in order to reduce the spread of infection in society. The implementation of telework has been related to both possibilities and challenges for the organizational and socialwork environment. LÄS MER

 5. 5. ”De små nyanserna…” - En undersökning av arbetsgivaransvaret för organisatorisk och social arbetsmiljö då arbetstagaren arbetar hemifrån

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Stina Künstlicher; [2021]
  Nyckelord :Organisatorisk och social arbetsmiljö; arbetsmiljöansvar; arbetsmiljölagen; arbete hemifrån; gränslöst arbete.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks vilka förutsättningar det finns att, inom ramen för nuvarande arbetsmiljölagstiftning, på ett tillfredsställande sätt leva upp till arbetsgivarens organisatoriska och sociala arbetsmiljöansvar då arbetstagaren på arbetsgivarens inrådan helt eller till stor del arbetar hemifrån. Uppsatsen fokuserar på förhållanden applicerbara på konventionella anställningar för tjänstemän, en yrkeskategori som i stor utsträckning kunnat ställa om till att arbeta hemifrån under pandemin. LÄS MER