Sökning: "arbetsmiljöbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet arbetsmiljöbrott.

 1. 1. Den psykosociala arbetsmiljön - Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rättsliga arbetsmiljöansvar för att förebygga ohälsa och olyckor?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Caroline Karlsson; Johanna Ring Eggers; [2020]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsmiljöbrott; Rehabilitering; Brott mot Arbetsmiljölagen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Begreppet arbetsmiljö har förändrats i takt med samhällets utveckling och idag läggs större vikt vid psykosociala faktorer. Arbetsmiljölagen fastställer att arbetsmiljön ska vara god och att risker, av både fysisk och psykosocial karaktär, för ohälsa och olyckor ska förebyggas. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsolycka eller arbetsmiljöbrott? – En kvalitativ studie av straffmätningen vid vållande till annans död på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Shadi Nilsson; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; arbetsrätt; kvalitativ fallstudie; arbetsplatsolyckor; vållande till annans död; underlåtenhet; medvetet risktagande; vinstsyfte; straffvärdemätning; straffvärde; straffmätning; påföljd; villkorlig dom; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år dör runt 40 till 60 arbetare på svenska arbetsplatser. För att sätta det i kontext kan nämnas att 43 människor miste livet i dödligt skjutvapenvåld år 2018. LÄS MER

 3. 3. Lagföring utan domstolsprövning - En granskning av strafföreläggandet ur ett rättssäkerhets- och likabehandlingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Holm; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Strafföreläggande; Strafförelägganden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 1926 a commission report about a new code of judicial procedure was completed. The commission suggested the introduction of a summary procedure for misconducts that did not need to be resolved by the court. The main reason for this procedure was that it would unburden the courts from a heavy workload. LÄS MER

 4. 4. En problematisering av arbetsmiljölagens ramkaraktär : En rättsvetenskaplig studie om lagens utformning och arbetsgivarens arbetsmiljöansvar inom hästnäringsverksamheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Clara Holmstedt; [2018]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; arbetsmiljöverket; arbetsmiljöbrott; arbetsplatsolycka; hästnäringsverksamhet; inre marknad; sanktionssystem;

  Sammanfattning : This essay aims to investigate how the work environment law is structured and the employer's legal responsibility when it comes to the working environment in businesses corporations concerning horses. As the essay also examines how far the legal responsibility goes, the sanction system in Swedish legislation will also be considered. LÄS MER

 5. 5. Det nya arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö - ur ett HR-perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :My Hansson; Fredrika Hill; [2018]
  Nyckelord :HR; Arbetsmiljö; Organisatorisk och social arbetsmiljö; OSA; Arbetsmiljölagen; Systematiskt arbetsmiljöarbete; SAM; Psykosocial arbetsmiljö; Arbetsgivaransvar; Arbetsmiljöbrott; Arbetsmiljöansvar; Straffansvar; Arbetsmiljöverket; AFS; Psykisk ohälsa; Stress; Arbetsrelaterad ohälsa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har förutsättningarna på arbetsmarknaden förändrats, något som har medfört att stress och arbetsrelaterad ohälsa blivit ett stort samhällsproblem. Detta faktum medför ökade krav på arbetsgivaren i form av att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet. LÄS MER