Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Mitt hem är min borg

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Evelina Marmander; [2019]
  Nyckelord :Husligt anställd; avtalsförhållande; arbetsmiljö; diskriminering; sexuella trakasserier; egenföretagare; arbetsmiljöansvar; hushållsarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In several of the EU member states, an increase in household employees is seen as a result of societal and demographic changes . Sweden has also seen an increased number of individuals in this trade. LÄS MER

 2. 2. Arbetsgivar- och arbetstagarintressenas balansering - Hur tillkomsten av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö påverkar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet och arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Silja Harnisch; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt; arbetsmiljörätt; AFS 2015:4; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 31 mars 2016 trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:4) om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) i kraft och ersatte tre andra på området gällande föreskrifter. Genom OSA förstärks och försvagas olika regleringar som gynnar arbetstagarintresset av psykisk hälsa i arbetslivet respektive arbetsgivarintresset av arbetsledningsrätt på bekostnad av varandra. LÄS MER

 3. 3. Arbetsmiljörättens tillämpning inom sjukvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Rosberg; [2016]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; arbetsmiljörätt; arbetsmiljölagen; arbetsmiljö; sjukvård; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Problems related to the working environment in the Swedish health care are always on the agenda. The purpose of this essay is to examine how the working environment legislation is applied in health care. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljöbrottet och den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andrea Molander; Clara Wilow Sundh; [2015]
  Nyckelord :brottsbalken; arbetsmiljölagen; psykosocial arbetsmiljö; ramlag; stressrelaterad ohälsa; Arbetsmiljöbrott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Alla arbetstagare har rätt till en god arbetsmiljö och varje arbetsgivare är enligt lag skyldig att aktivt arbeta för förebyggande av psykisk ohälsa. Den psykosociala ohälsan är ett växande samhällsproblem, i vilket stress är det snabbast ökande arbetsmiljöproblemet på svenska arbetsplatser. LÄS MER

 5. 5. Mobbning i arbetslivet : Svensk och belgisk arbetsmiljöreglering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Rebecka Lindström; [2012]
  Nyckelord :Arbetsgivarens miljöansvar; mobbning; avsaknad av svensk praxis inom mobbning i arbetslivet; svensk gentemot belgisk arbetsmiljörätt om mobbning;

  Sammanfattning : Arbetsgivaren har en skyldighet att förebygga och motverka mobbning enligt arbetsmiljölagen och de tillhörande föreskrifterna. Vidare har arbetsgivaren en skyldighet att utöva systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet vad gäller arbetsmiljörätt. LÄS MER