Sökning: "arbetsmiljöverket"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet arbetsmiljöverket.

 1. 1. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 2. 2. Implementering av sorteringsstation : Hantering för återanvändning av spillmaterial

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Sandra Haglund; Amanda Lager; [2021]
  Nyckelord :spillmaterial; Agenda2030; arbetsmiljöverket; produktutveckling; hållbarhet;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to implement a sorting station for the carpentry company Sibab Interior AB, located in Blikstorp in Hjo municipality. Sibab manufactures furniture for the hotel industry, including the hotel chain Scandic. LÄS MER

 3. 3. Säkerhet på byggarbetsplatsen från avlastning till montage av prefabricerade betongelement

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Rachelle Allouko; Felicia Petersen; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; säkerhet; prefabricerade betongelement; risker;

  Sammanfattning : Att arbeta med prefabricerade betongelement är ett riskfyllt arbete. Trots de ekonomiska och tidseffektiva fördelarna med prefabricerade betong element, är det ett arbetsområde där många olyckor inträffar vilket bland annat beror på elementens tyngd och storlek. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmiljö i schakt : En studie av NCCs säkerhetsarbete vid arbeten i schakt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Elvis Heldic; Isak Svensson; [2021]
  Nyckelord :arbetsmiljö; attityder; beteenden; schaktarbete; säkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Byggbranschen är en utav de mest skadedrabbade verksamheterna på svensk arbetsmarknad. Länge har arbetsmiljöverket och stora byggföretag arbetat för att förbättra arbetsmiljön vid schaktarbete, målet är att uppnå en nollvision vad gäller antalet arbetsplatsolyckor. LÄS MER

 5. 5. How Can the Construction Client Improve the Work Environment in the Real Estate and Construction Process? : An Investigation of the Health and Safety Aspects in the Early Phases

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jessica Ziegler; [2021]
  Nyckelord :Health and Safety aspects; Work Environment; Construction; Early phases; Planning and Design phases; Hälso- och säkerhetsaspekter; Arbetsmiljö; Byggande; Tidiga skeden; Planering och projekterings skeden;

  Sammanfattning : During the last decade, the Swedish work environment authority (AV) observed a stagnancy of fatal accidents in Sweden. According to statistics, the building industry in Sweden is one of the third largest industries regarding occupational injuries and the industry with the most severe recorded fatal accidents. LÄS MER