Sökning: "arbetsminne"

Visar resultat 1 - 5 av 232 uppsatser innehållade ordet arbetsminne.

 1. 1. Vilken roll har undantagsbestämmelsen i matematik? En intervjustudie med rektorer, lärare och specialpedagoger på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Lisa Lundström; [2020-01-16]
  Nyckelord :undantagsbestämmelsen; tolkning av styrdokument; betyg; bedömning; matematikhinder; elever i matematiksvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om hur användandet av undantagsbestämmelsenuppfattas i en skolpraktik på högstadiet främst utifrån ämnet matematik.Frågeställningar:• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger undantagsbestämmelsens funktioni skolsystemet?• Hur ser erfarenheter av undantagsbestämmelsen ut i matematik på högstadiet?• Hur uppfattar rektorer, lärare och specialpedagoger bestämmelsen i förhållande tillmatematik?Metoden som används är kvalitativa intervjuer som är halvstrukturerade. LÄS MER

 2. 2. Har fysisk aktivitet och sömn påverkan på arbetsminnet hos äldre individer? : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Moa Malm; [2020]
  Nyckelord :working memory; sleep; physical activity; aging; arbetsminne; sömn; fysisk aktivitet; åldrande;

  Sammanfattning : Denna studie har studerat äldre individers sömn samt fysisk aktivitet förhållande till arbetsminne. Syftet med studien var att undersöka om det existerar ett samband mellan dessa. Frågeställningarna var om fysisk aktivitet påverkar arbetsminnet hos äldre människor och om sömn är en bidragande faktor till bättre arbetsminne. LÄS MER

 3. 3. Complex Problem Solving, Creativity and Emotional Intelligence: three success factors forthe 21st century workplace

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Martin Björnström; Charlotta Lindvall; [2020]
  Nyckelord :Complex problem solving; emotional intelligence; creativity; intelligence; Komplex problemlösning; emotionell intelligens; kreativitet; intelligens;

  Sammanfattning : The purpose of the present study was to examine complex problem solving (CPS),emotional intelligence (EI) and creativity to further the knowledge aboutcompetencies that are important for the 21st century workplace. We hypothesizedthat CPS would be related to both creativity and EI. LÄS MER

 4. 4. Påverkar flerspråkighet arbetsminnet hos äldre?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ann-Louise Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Bilingualism; Working memory; Ageing; flerspråkighet; arbetsminne; åldrande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur ser sambanden ut mellan VO₂max, stress och arbetsminne? : En kvantitativ tvärsnittsstudie på kontorsanställda.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Annie Ohm; Jonathan Myléus; [2020]
  Nyckelord :Stress; Syreupptagning; Arbetsminne;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Den stressrelaterade ohälsan har ökat de senaste åren ochr esulterar ofta i försämrade kognitiva förmågor. Det finns ett stort behov av att hitta metoder både för att minska den upplevda stressen men också att bibehålla de kognitiva förmågorna. LÄS MER