Sökning: "arbetsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 445 uppsatser innehållade ordet arbetsmotivation.

 1. 1. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
  Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

  Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER

 2. 2. Administrerar vi bort arbetsmotivationen? : En kvalitativ studie om hur det administrativa arbetet påverkar arbetsmotivationen hos läkare

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Andersson; Isak Smårs; [2022]
  Nyckelord :Motivation; administrativt arbetet; inre motivation; professionell kultur; illegitima uppgifter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka det administrativa arbetets påverkan på arbetsmotivationen hos läkare som arbetar i en svensk kontext. Andelen av svenska läkares arbetstid som går till administration har under de senaste åren varit ett uppmärksammat samt omdiskuterat ämne. LÄS MER

 3. 3. Mobbning på arbetsplatsen : En kvalitativ studie om hur mobbning på arbetsplatsen kan ta sig uttryck och hur den utsatte individen upplevt detta

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Clara Bäcklund; Caroline Mirzakhanian Tonojan; [2022]
  Nyckelord :Bullying; workplace; victimization; health issues; work environment; group behavior;

  Sammanfattning : Bullying and abusive discrimination in the workplace is a social global phenomenon that can lead to several consequences for those who are exposed. The purpose of this study is to investigate and increase our understanding of bullying in the workplace. LÄS MER

 4. 4. Motivationen i arbetet : Personlighetsegenskaper predicerar både intern och extern arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Annie Davnert; Frida Martinsson; [2022]
  Nyckelord :Work Motivation; Personality; Self-determination theory; Big five; WEIMS; W-NSDM; W-SDM; TIPI; Arbetsmotivation; personlighet; Self-determination theory; Femfaktorteorin; WEIMS; W-NSDM; W-SDM; TIPI;

  Sammanfattning : En hög grad av motivation och kunskapsutveckling har setts som nära sammankopplat med en god prestationsförmåga i arbetslivet. En del av variationen av motivation har visat sig kunna förklaras genom personlighet och idag används personlighetstester frekvent i rekryteringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Den nyanställdas upplevelser av onboardingprocessen - En studie om individens förutsättningar för arbetsmotivation, lärande och samhörighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kajsa Breitholtz; Linnéa Dietrichson; Carla Sandh; [2022]
  Nyckelord :onboardingprocess; motivation; lärande; samhörighet; socialisation; self-determination theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The onboarding process exists to help new employees to be introduced to the workplace, work tools, corporate culture and colleagues in a compliant and structured way. This study examined the onboarding process at a small to medium-sized company in a large city in Sweden, in relation to the employees' experiences of it. LÄS MER