Sökning: "arbetsmotivation"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet arbetsmotivation.

 1. 1. Den hållbara arbetsmiljön : En kvalitativ studie om kopplingen mellan sociala hållbarhetsfaktorer och arbetsmotivation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mariam Hanna; Olivia Prodani; [2019]
  Nyckelord :Social sustainability; factors of social sustainability; fundamental motivation factors; work motivation; leadership; work environment; Social hållbarhet; sociala hållbarhetsfaktorer; grundläggande motivationsfaktorer; arbetsmotivation; ledarskap; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att få en förståelse för hur ledare använder sociala hållbarhetsfaktorer, samt hur detta påverkar arbetsmotivationen hos medarbetarna. Metod: Studien tillämpar en kvalitativ metod utifrån den hermeneutiska vetenskapstraditionen. Det empiriska materialet har samlats in genom 13 semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 3. 3. Upplevelsen av arbetsmotivation bland unga vuxna 20-25 år.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi; Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Madeleine Hellström; Louise Wallberg; [2019]
  Nyckelord :work motivation; intern and extern motivational factors; age differences; arbetsmotivation; inre och yttre motivationsfaktorer; åldersskillnader;

  Sammanfattning : This study aimed to examine the experience of work motivation among young adults between the ages of 20-25 years old. Eight qualitative interviews were held with a semi-structured method. LÄS MER

 4. 4. Arbetsmotivation bland bemanningsanställda - En jämförande studie mellan anställningsformerna tillsvidare- och tidsbegränsade arbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Majlinda Shala; David Tydesten; [2019]
  Nyckelord :Intern motivation; extern motivation; bemanningsanställd; tillsvidareanställd; tidsbegränsat anställd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to gain more knowledge regarding differences in intrinsic and extrinsic motivation among two groups of Swedish agency workers: Permanent and temporary employees. The Swedish agency business can be considered somewhat extraordinary compared to the rest of the world. Therefore it has not been studied to a great extent. LÄS MER

 5. 5. Kan arbetsmotivation påverka arbetstagares lojalitet gentemot arbetsgivare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Malin Ek; Madeleine Renheim; [2019]
  Nyckelord :Work motivation; Work loyalty; Organizational Commitment; Employees; Employers; Arbetsmotivation; arbetslojalitet; engagemang för organisationen; arbetstagare; arbetsgivare;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to analyze which kind of work motivation was the strongest predictor to index for work loyalty. The sample was employees that worked at least part time (50%) and had been employed by the same employer for at least one year. The participants were women and men in the ages between 21 to 66 years. LÄS MER