Sökning: "arbetsområden"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet arbetsområden.

 1. 1. Viktiga arbetsområden i svensk badminton för att vinna medaljer på internationella mästerskap

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskaper (HOV)

  Författare :Robert Jonsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det spretiga uppdraget : En kvalitativ studie om specialpedagogens yrkesroll i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Camilla Grahm; Anna Jonasson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; jurisdiktion; kontextuell; otydlighet; professionsteori; specialpedagog; uppfattning; yrkesroll;

  Sammanfattning : Eftersom det inte finns några nationella riktlinjer för en specialpedagog i förskolan att utgå ifrån i sitt yrkesutövande så är det intressant att undersöka hur denna otydlighet utifrån befintliga lagar och styrdokument skulle kunna påverka uppfattningar om specialpedagogens yrkesroll i förskolan samt uppfattningar om specialpedagogens förutsättningar för adekvata arbetsområden i förskolan. I denna kvalitativa studie svarade rektorer, specialpedagoger och förskollärare på en E-postenkät, vilken ämnade att ge svar på vilka uppfattningar informanterna hade avseende specialpedagogens yrkesroll och arbetsområden i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Ämnesövergripande arbete med Hem- och konsumentkunskap : En kvalitativ intervjustudie om grundskolelärares upplevelser kring ämnesövergripande arbete

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Linnea Andersson; Margareta Devall Amundrud; [2023]
  Nyckelord :Ämnesövergripande undervisning hem och konsumentkunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund Läroplanen för svensk grunskola säger att rektor har ansvar att skapa möjligheter för ämnesövergripande arbetsområden. Där står också att undervisningen ska samordnas så att eleverna kan uppfatta kunskaper som helhet. LÄS MER

 4. 4. Processautomation och datautvinning : Övervakning med robotic process automation (RPA) och dess möjligheter

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och elektroteknik (2023-)

  Författare :Ina Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Robotic process automation RPA ; data mining; surveillance; process automation; UiPath; Robotic process automation RPA ; datautvinning; övervakning; processautomation; UiPath;

  Sammanfattning : Robotic process automation (RPA) är en växande trend inom alla möjliga arbetsområden. En RPA-mjukvara har kapaciteten att utföra enformiga digitala uppgifter på ett nästintill mänskligt sätt tack vare dess förmåga att jobba mot alla typer av system och gränssnitt. Potentialen är enorm, däribland för övervakning och datautvinning. LÄS MER

 5. 5. “Stanna hemma!’’ : En kvalitativ studie om hur chefer, inom den offentliga sektorn, ledarskapsroll har förändrats vid den ökade förekomsten av hemarbete

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Emelie Söderholm; [2023]
  Nyckelord :Hemarbete; ledarskap; offentliga sektorn; transformativt ledarskap; utvecklande ledarskap och tillitsbaserat ledarskap;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på chefers, inom den offentliga sektorn, ledarskap vid ett fortsatt hemarbete efter covid-19 samt hur deras chefsroll har påverkats, ur ett ledarskapsperspektiv, i och med detta. Syftet med denna kvalitativa studie är därmed att öka förståelsen för om man har anpassat sitt ledarskap samt se vilka områden som blir mest påverkade och hur man arbetar vidare med dessa. LÄS MER