Sökning: "arbetspedagogik"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet arbetspedagogik.

 1. 1. Chefens flexibilitet i arbetslivet : En undersökning om chefskap och föräldraskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Daniela Piltonen; [2018]
  Nyckelord :arbetspedagogik; chef; flexibilitet och föräldraskap;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att med kvalitativ metod finna kunskap kring begreppet flexibilitet hos chefen inom räddningstjänsten. Detta utifrån vad forskningen påvisat kring ökad flexibilitet för att förstå, kunna ändra och använda erfarenheter för att möta rådande globalisering och snabba omväxling som sker i vår omvärld. LÄS MER

 2. 2. E-postkultur i organisationer - En potentiell utvecklingsmöjlighet för individen?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Johanna Brumark; [2016-01-22]
  Nyckelord :e-post; organisation; lärande; arbetspedagogik; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om e-postkulturen i en organisation är en potentiellarena för kunskapsbildning.Teori: Studien har teoretisk ansats i ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Resultatetdiskuteras utifrån Vygotskij, Säljö och Dysthes teorier. LÄS MER

 3. 3. Hem- och konsumentkunskap som stödämne

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Åkesson; [2008]
  Nyckelord :Domestic science; Swedish; English; Mathematic; hem- och konsumentkunskap; kärnämnen; svenska; matematik; engelska;

  Sammanfattning : Domestic science is an interdisciplinary subject. Furthermore domestic science is a combination of theory and practice. The basic competence, a recommendation from ‘The Swedish School Institution’ (Skolverket), is to enter the secondary school with minimum grade G, (godkänd) in the basic themes: Swedish, English and Mathematic. LÄS MER