Sökning: "arbetsplatsförlagt lärande"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden arbetsplatsförlagt lärande.

 1. 1. HANTVERK OCH FÖRSÄLJNING – EN STUDIE OM ATT UTVECKLA ARBETSPLATSFÖRLAGT LÄRANDE I FLORISTUTBILDNING

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helena Nilsson Hellgren; [2020-03-09]
  Nyckelord :arbetsplatsförlagt lärande; yrkesutbildning; trepartssamtal; aktionsforskning; samtalsstöd; yrkeskunnandet försäljning och service;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att skapa förståelse för vad som möjliggör och begränsarfloristelevers utvecklande av yrkeskunnandet försäljning och service i sambandmed arbetsplatsförlagt lärande. Detta för att bättre kunna arrangera undervisningenså att elevers lärande av yrkeskunskaper synliggörs och blir möjliga att bedöma. LÄS MER

 2. 2. "Jag lär mig bäst när undervisningssättet ständigt varieras" : En intervjustudie om Barn-och fritidselevers syn på vilken kunskap de förvärvat i den skolförlagda undervisningen i yrkeskurser.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennie Axelsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och förklara vilka praktiska och teoretiska kunskaper avgångselever på Barn- och fritidsprogrammet själva anser att de har förvärvat under sin treåriga yrkesutbildning på Barn- och fritidsprogrammets skolförlagda del av utbildningen. Teoretisk utgångspunkt har varit teoretisk och praktisk kunskap, tyst kunskap samt erfarenhetsbaserat lärande och vikten av reflektion. LÄS MER

 3. 3. ”Man får ju liksom knep av de erfarna” : En kvalitativ intervjustudie om yrkeselevers erfarenheter av lärande på arbetsplatsförlagt lärande (APL)

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Minna Viljamaa; [2020]
  Nyckelord :workplace-based learning; VET education; communities of practice; situated learning; arbetsplatsförlagt lärande; yrkesförberedande program; praktikgemenskap; situerat lärande;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är få kunskap om yrkeselevers syn på arbetsplatsförlagt lärande (APL) Genom kvalitativa intervjuerna synliggjordes vad yrkeselever lär sig under APL-perioderna, utifrån elevernas perspektiv och deras uppfattningar. Frågeställningarna besvarade även hur de kunskaper de har omvandlades till lärande samt vikten att ta hjälp från andra för att få stöttning i sin utveckling inom det yrke de kommer att lära sig under sin utbildning. LÄS MER

 4. 4. "Vård- och omsorg är plugg och praktik, så varför ska man tacka nej till det?" En kvalitativ studie om varför elever i årskurs 9 valt vård- och omsorgsprogrammet och vad de ser för framtidsmöjligheter efter gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elisabet Hellqvist; Skogström Amanda; [2020]
  Nyckelord :vård- och omsorgsprogrammet; gymnasieval; arbetsmarknad; praktik; framtid;

  Sammanfattning : Matchningen på den svenska arbetsmarknaden är något som har försämrats de senaste årtionden då ungdomar väljer utbildning mer efter intresse än efter arbetsmarknadens behov. Vårdsektorn är en bransch som är i behov av utbildad arbetskraft, därför är vård- och omsorgsprogrammet ett yrkesprogram på gymnasiet som skulle behöva fler sökanden för att matcha arbetsmarknadens behov. LÄS MER

 5. 5. ”Om det är nåt trubbel med dom” Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :APL; Arbetsplatsförlagt lärande; Extra anpassningar; Yrkeslärare; Handledare;

  Sammanfattning : Abstract Nilsson Anna (2018). ”Om det är nåt trubbel med dom” - Arbetsplatsförlagt lärande för elever i behov av anpassningar och stöd på gymnasiets yrkesprogram. LÄS MER