Sökning: "arbetsplatskonflikter"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet arbetsplatskonflikter.

 1. 1. Arbetsplatskonflikter och deras konfliktlösningar : En socialpsykologisk filmanalys gällande arbetsplatskonflikter ur tv-serien Syrror

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Karolina Stenlund; [2018]
  Nyckelord :Movie analysis; social psychology; organizational communication; workplace conflicts; conflict resolutions; Filmanalys; socialpsykologi; organisationskommunikation; arbetsplatskonflikter; konfliktlösningar;

  Sammanfattning : När det talas om ordet arbetsplatskonflikter, sker detta ofta i negativa termer som att konflikter är något destruktivt för organisationen. Konflikter ses ofta som negativa för organisationen och något som snabbt måste undvikas eller lösas. LÄS MER

 2. 2. Alla är vi ju varandras arbetsmiljö : Rektorers upplevelser av arbetsplatskonflikter mellan vuxna i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Olsson; [2017]
  Nyckelord :Arbetsplatskonflikter; chef; konflikter; konflikthantering; ledarskap; makt; rektor;

  Sammanfattning : Skolan är en relationsintensiv verksamhet där människors olikheter kan skapa motsättningar och konflikter. Dessa konflikter kan bemötas och hanteras på ett konstruktivt sätt vilket kan generera i positiva förändringar och utveckling medan en destruktiv hantering av konflikten kan ge negativa konsekvenser för dels anställda dels arbetsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Konflikter, ogräs eller frön? : Arbetsplatskonflikter utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Evalinda Aarvaag; Linda Lindroth; [2016]
  Nyckelord :conflict management; conflict in the workplace; functional conflict; dysfunctional conflict; communication and conflict; emotional intelligence and conflict management; leadership and conflict; workplace bullying; konflikter; konflikthantering; ledarskap och konflikter; ledarskapsstilar och konflikter samt arbetsplatskonflikter.;

  Sammanfattning : Det gemensamma intresset för konflikter grundade idén att studera väl ansedda ledares perspektiv på arbetsplatskonflikter och hur dessa ledare löser konflikter konstruktivt. I grunden finns en undran om väl ansedda ledare har förmågor som gör att de löser konflikter mer konstruktivt.Konflikter utgör en stor del av en ledares arbetstid. LÄS MER

 4. 4. Arbetsplatskonflikters positiva effekter – En kvalitativ studie om de ”icke professionellas” erfarenheter av arbetsplatskonflikter och dess positiva effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Åsa Sjöberg; [2015-12-01]
  Nyckelord :Arbetsplatskonflikter; Förutsättningar; Konfliktsyn; Positiva effekter;

  Sammanfattning : Den huvudsakliga synen på konflikter är främst negativ. Konflikter anses bidra med konsekvenser som påverkar organisationer och individer på en mängd olika sätt. Dessa olika konsekvenser är inte endast negativa. Ett sätt att avdramatisera arbetsplatskonflikter är att öka medvetenheten kring de positiva effekter konflikter kan generera. LÄS MER

 5. 5. ”Man får de konflikter man förtjänar” En intervjuundersökning om rektorers ansvarsroll vid arbetsplatskonflikter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Simon Eksmo; Desirée Samnell; [2014]
  Nyckelord :Konflikt; konflikthantering; ledarskap; ansvarsrol;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att tydliggöra tendenser av rektorers uppfattning kring sin ansvarsroll vid konflikt-situationer på arbetsplatsen (gymnasieskolan) där de agerar tredjeparter. Frågeställningen är: Hur ser gymnasie-rektorer på sitt ansvar och sina möjligheter i rollen som ledare och tredjepart vid arbetsplatskonflikter? Materialetutgörs av nio semistrukturerade intervjuer med gymnasierektorer i Västsverige. LÄS MER