Sökning: "arbetsposition"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet arbetsposition.

 1. 1. Vad motiverar generation X och Y på arbetet? : En kvantitativ enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Magnusson; Vendela Vestergren; [2019]
  Nyckelord :work motivation; generation X; generation Y; gender; education level; work position; arbetsmotivation; generation X; generation Y; kön; utbildningsnivå; arbetsposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns skillnader mellan generation X och Y med avseende på arbetsmotivation. De individuella faktorer som studerades var generationstillhörighet, kön, utbildningsnivå och arbetsposition. Totalt medverkade 470 anställda (259 kvinnor och 221 män) mellan åldrarna 19-58 år (M = 36.95 år, SD = 12. LÄS MER

 2. 2. Design för ett hållbart liv pågatan : En användarstudie av arbetsflödet i food trucks och belastningen pådess primäranvändare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Rindborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Street food är en växande marknad i Sverige och ger små egenföretagare stor frihet kring hur de vill utforma sin verksamhet. För att orka driva en restaurang på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt behöver street food-anordningens design tas i beaktning. LÄS MER

 3. 3. Alienation inom detaljhandeln : En fallstudie om ICA-anställdas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rojan Osman Sofi; [2018]
  Nyckelord :Alienation; detaljhandeln; ICA; Arbetstillfredsställelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att fånga upp tanken i Karl Marx resonemang kring alienation och förstå hur upplevelsen av alienation skiljer sig på en hierarkisk nivå på ett modernt företag som ICA. Uppsatsen har en frågeställning som lyder som följande: Finns alienation i ett modernt servicearbete, och i så fall hur tar den sig i uttryck beroende på vilken arbetsposition medarbetaren har? Studien undersöker tre olika kategorier av arbetspositioner för att se om upplevelserna skiljer sig. LÄS MER

 4. 4. Kravet på hastighet och dess påverkan på de anställdas prestation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Högberg; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens samhälle råder ett hastighetskrav som forskningar menar på kan ha påverkan på organisationer och dess anställda. Studiens syfte var då att undersöka hur organisationer syn på tid kan påverka de anställdas prestation. LÄS MER

 5. 5. Effekt av höj- och sänkbara skrivbord efter arbetstid : Påverkas fysisk aktivitet samt skattning av fysiska besvär efter arbetstid hos kontorsanställda som använt ett höj och sänkbart skrivbord

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Lisa Bond; [2016]
  Nyckelord :Office worker; sit-stand workstation; physical activity; physical problem; Kontorsanställd; höj- och sänkbart bord; fysisk aktivitet; fysiska besvär; effekt efter arbetstid;

  Sammanfattning : Background: Several studies show that sedentary is harmful to humans. Despite this, the degree of sedentary increases and 75% of the total time of sedentary is at the workplace. A common way to reduce sedentary is to introduce sit-stand workstations. LÄS MER