Sökning: "arbetsrätt diskriminering"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden arbetsrätt diskriminering.

 1. 1. Med vilken rätt till skydd? - Om synen på sexuella trakasserier i arbetslivet, tystnadskultur och arbetsgivarens roll vid skapandet av schyssta arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanne Nordqvist; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the Autumn of 2017, the #metoo movement sprung across Sweden with a deafening amount of testimonies of sexual harassment taking place in the quiet on work places across the country. The debate that started in the wake of this movement is still going on, albeit with less intensity, has been said to constitute a paradigm as to what kind of behaviors we will accept in our future working environment. LÄS MER

 2. 2. Ogiltiga arbetsbristsuppsägningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Felix Norin; [2018]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetsbrist; Law and Political Science;

  Sammanfattning : För att en uppsägning av en arbetstagare ska vara giltig krävs enligt 7 § LAS att den är sakligt grundad. En uppsägning kan grunda sig antingen på personliga skäl eller arbetsbrist. LÄS MER

 3. 3. Irreguljära migranters situation på den svenska arbetsmarknaden - Arbetsrättsligt skydd trots illegalt arbete?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Matilda Edrén; Sofia Åkerman; [2018]
  Nyckelord :Arbetsrätt Irreguljära migranter Papperslösa Anställningsskydd Arbetsmiljö Kollektivavtal Diskriminering Föreningsrätt Mänskliga rättigheter FN EU ILO Migration; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Irregular migrant workers are those who work in Sweden without valid permission and they are a vulnerable group in the Swedish labour market. Employers tend to exploit these people and therefore they often work under very bad working conditions and receive worse protection of employment rights. LÄS MER

 4. 4. Turordningsreglerna : En bestämmelse för att skydda den svagare arbetstagaren eller ett exempel på strukturell diskriminering?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Tora Mattsson; [2017]
  Nyckelord :The employers right to lead the work; the case list; ethnic discrimination; structural discrimination; labour law; Turordningslistan; strukturell diskriminering; arbetsledningsrätten; arbetsrätt;

  Sammanfattning : Abstract When an employer need to fire employees because of redundancy it has been found out that foreign-born workers are more negative affected than workers who is born in Sweden. The employer can apply several of provisions of 22 § LAS to create the case list. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskan som vägrade utföra abort - En rättsutredning om Europakonventionen och samvetsgrundad vårdvägran

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Andrea Fredriksson Wohlström; [2017]
  Nyckelord :Folkrätt; Public international law; Arbetsrätt; Labour law; Samvetsfrihet; Conscientious objection; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Nyligen avgjordes ett mål i Arbetsdomstolen som handlade om en barnmorska som inte fått anställning på grund av att hon på religiösa grunder vägrar delta i utförandet av aborter. Hon menar att Sverige, genom att inte tillmötesgå hennes krav och anställa henne trots hennes vägran bryter mot religionsfriheten i artikel 9 och förbudet mot diskriminering i artikel 14 i den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Denna uppsats syftar till att närmare utreda om Sverige, genom att inte tillåta samvetsgrundad vägran inom abortvård, faktiskt bryter mot konventionen. LÄS MER