Sökning: "arbetsrätt en komparativ studie"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden arbetsrätt en komparativ studie.

 1. 1. Regler vid permittering : En komparativ studie mellan svensk och norsk rätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Comparative law; Labour law; Layoff; Norwegian; Sweden; Komparativ metod; Arbetsrätt; Permittering; Norge; Sverige;

  Sammanfattning : With the changes that have taken place in the world during the spring of 2020 in the wake of the Covid-19 pandemic has affected and had consequences in the Swedish labour market. As a result, the global crisis has brought the needs of the layoff institution to the fore again. LÄS MER

 2. 2. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal - En komparativ studie av den arbetsrättsliga regleringen i Sverige och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; kollektivavtal; allmängiltigförklaring; komparativ rätt; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska modellen inom arbetsrätten handlar till stor del om två saker: skyddet av alla arbetstagare och parternas autonomi. I Sverige regleras en stor del av arbetsrätten av kollektivavtal, vilka förhandlas av parterna på arbetsmarknaden. LÄS MER

 3. 3. Sjukdom som uppsägningsgrund – En komparativ studie av sjuka arbetstagares anställningsskydd i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Klara Matsdotter; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; sjukdom; Skandinavien; komparativ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This comparative essay aims to research and compare the protection of employment for sick employees in Sweden, Norway and Denmark. The study is conducted by studying various sources of law according to the law dogmatic method. The basic principles of the terms of employment is that an employer pays an employee to perform stipulated assignments. LÄS MER

 4. 4. Samhällsfarliga konflikter - En undersökning av begreppsdefinitionen med utgångspunkt i konflikten i Göteborgs hamn, samt en komparativ studie av hanteringen av samhällsfarliga konflikter i Sverige och Danmark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Jansson; [2018]
  Nyckelord :Kollektiv arbetsrätt; Samhällsfarliga konflikter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I förevarande uppsats undersöks det svenska systemet för hantering av samhällsfarliga konflikter. Uppsatsen kommer dels att diskutera det svenska definitionsbegreppet av sådana konflikter med utgångspunkt i aktuell konflikt i Göteborgs hamn, dels genomföra en komparativ studie med det danska arbetsrättsliga systemet för att hantera uppkomsten av sådana konflikter. LÄS MER

 5. 5. Umgängessabotage vid vårdnadsmål - en studie av kontinuitetsprincipen och kontaktprincipen vid avgörande av vårdnadsmål

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2017]
  Nyckelord :allmän rättslära; arbetsrätt; associationsrätt; avtalsrätt; bankrätt; boenderätt; civilrätt; EU-rätt; familjerätt; fastighetsrätt; finansrätt; folkrätt; företagsekonomi; förmögenhetsrätt; försäkringsrätt; förvaltningsrätt; immaterialrätt; internationell privaträtt; IT-rätt; komparativ rätt; konkurrensrätt; processrätt; rättsekonomi; rättshistoria; rättssociologi; rättsvetenskap; sakrätt; sjörätt; skadeståndsrätt; skatterätt; socialrätt; statsrätt; straffrätt; transporträtt; utrikeshandelsrätt; vårdnad; kontaktprincipen; kontinuitetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnadsmål ska utgångspunkten för bedömningen vara barnets bästa. Inbegripet i detta begrepp, samt lagstiftningen om denna företeelse i 6:2a föräldrabalken, är barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna. LÄS MER