Sökning: "arbetsrätt uppsägning misskötsel"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden arbetsrätt uppsägning misskötsel.

 1. 1. Alkohol i arbetslivet - En undersökning om anställningsskydd och rehabiliteringsskyldighet när alkoholbruk går ut över arbetet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Erik Magnusson; [2018]
  Nyckelord :alkohol; arbetsrätt; missbruk; rehabilitering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Om en arbetstagares alkoholbruk går ut över arbetsprestationen så ligger det i arbetsgivarens intresse att åtgärda det, antingen genom att se till att arbetstagarens arbetsprestation blir bättre igen eller genom att avbryta anställningen. I svensk arbetsrättslagstiftning är det dock viktigt att särskilja på om en arbetstagare isåfall lider av en alkoholsjukdom eller inte. LÄS MER

 2. 2. Omplacering vid ofrivillig misskötsel : omplacering vid uppsägning på grund av sjukdom, samarbetssvårigheter och inkompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Frost; [2014]
  Nyckelord :Arbetsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Missbruksrelaterad misskötsamhet som saklig grund för uppsägning och grund för avskedande av arbetstagare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hans-Henrik Helldahl; [2005]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Jag har valt att författa mitt examensarbete om när missbruksrelaterad misskötsamhet på arbetsplatserna utgör saklig grund för uppsägning och avsked. Till att börja med utgör sen ankomst, otillåten frånvaro och olika former av olämpligt uppträdande med mera exempel på när misskötsel föreligger. LÄS MER