Sökning: "arbetsrelaterad beteendeförändring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsrelaterad beteendeförändring.

  1. 1. Smarta kläder, användbarhet och påverkan på arbetsbeteende – användartestning av en prototyp

    Magister-uppsats, KTH/Ergonomi; KTH/Ergonomi

    Författare :Dmitrij Kasyanov; Inga Mikhaltchouk; [2019]
    Nyckelord :smart clothes; product development; work-related behavioral change; usability; usability aspekts; usability studies; usability testning; testequipment; development process; wearable technology; wearable sensors; feedback; visual feedback; auditory feedback; vibrotactile feedback; multimodal feedback; smarta kläder; användbarhet; produktutveckling; arbetsrelaterad beteendeförändring;

    Sammanfattning : Smarta kläder är en kroppsnära teknik som består av kläder som har i sig integrerade/invävda sensorer vilka mäter kroppssignaler, arbetsställningar och rörelser och visar information om eventuella överbelastningar. Syftet i denna studie var att utvärdera prototyp 1 av ett smart arbetsklädersystem genom att utreda användarnas upplevelse (user experience) och användbarhet av prototypen samt prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. LÄS MER