Sökning: "arbetsrelaterad hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 246 uppsatser innehållade orden arbetsrelaterad hälsa.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ella Kilvik; Paulina Ekström; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; sjukhus; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Athina Papathanasiou; Sandra Nikolić; [2022-01-04]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; upplevelser; sjuksköterskors hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zoe Bremner; Lisa Halldén; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal anses vara den mest framträdande yrkesgruppen för en långvarig exponering av arbetsrelaterad stress. Detta har visats ge allvarliga konsekvenser för både den individuella hälsan och sjukvårdsorganisationen. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenhet av att använda digitala stöd i samband med arbetsrelaterad stress: : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Camilla Widell; Kristina Rosendahl; [2022]
  Nyckelord :district nurse; digital support; experiences; work-related stress; arbetsrelaterad stress; digitala stöd; distriktssköterska; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig arbetsrelaterad stress ses som en bidragande orsak till en negativ påverkan på människans hälsa. Distriktsköterskan har en central roll inom hälso-och sjukvården och arbetsuppgifterna är många samt varierande. LÄS MER

 5. 5. ”Är du stresstålig och flexibel?” : En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Wendel; [2022]
  Nyckelord :Lärare; Organisatoriska förutsättningar; Skolutveckling; Stress; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wendel, Hanna (2022). ”Är du stresstålig och flexibel?” -  En systematisk litteraturstudie med fokus på organisatoriska faktorers påverkan på lärares yrkesutförande, psykiska hälsa och upplevelse av stress. LÄS MER