Sökning: "arbetsrelaterad stress"

Visar resultat 1 - 5 av 475 uppsatser innehållade orden arbetsrelaterad stress.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress och dess konsekvenser : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Aziza Niazi; Sima Zaher; [2021]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; Arbetsrelaterad stress; copingstrategi; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterskor; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En legitimerad sjuksköterska har ett specifikt ansvar och kompetensområde kring omvårdnad. Kvalitén av omvårdnaden kan påverkas av arbetsrelaterad stress och därmed är det av vikt att belysa sjuksköterskors upplevelser av detta. LÄS MER

 2. 2. Arbetsrelaterad stress och arbetstillfredsställelse hos sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Andersson; Linnéa Petersson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; arbetstillfredsställelse akutomvårdnad.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Bakgrund: Att arbeta på en akutmottagning kan vara mycket krävande. Med en ökande personalbrist och arbetsbelastning är det många sjuksköterskor som valt att säga upp sig. Arbetsbelastningen grundar sig till del i stress. Arbetsrelaterad stress påverkar inte bara sjuksköterskan utan även patienten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Karlsson; Fatima Eliassi; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterska; Akutmottagning; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: På akutmottagningar råder en hög patientomsättning samt en snabb arbetstakt, vilket påverkar arbetssituationen för sjuksköterskorna. Sjuksköterskor på akutmottagningar drabbas i högre grad av utmattning jämfört med sjuksköterskor på andra vårdavdelningar och mottagningar, vilket är på grund av den höga arbetsbelastningen. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress i prehospital akutsjukvård - : Ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tove Wennberg Forsberg; Linnéa Wittlock; [2021]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; arbetsmiljö; stress; upplevelse; hantering; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många ambulanssjuksköterskor upplever att kraven på dem stiger samt att arbetsrelaterad stress ökar allt mer. Ambulanssjuksköterskor måste ha kunskap inom många områden och samtidigt bedriva en patientsäker vård. Arbetsmiljön upplevs i många lägen bristfällig och har betydelse för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. An Emergency department under strain : Occupational stress in nurses

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Johanna Rytting; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrelaterad stress; sjuksköterska; akutsjuksköterska; akutmottagning; coping; erfarenhet; kvalitativ forskning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdpersonal på akutmottagning besitter en högre autonomi, bredare kompetens samt högre nivå av teamarbete och kommunikation vilket har visat en lindrande effekt på arbetsrelaterad stress. Trots detta har tidigare studier rapporterat att sjuksköterskor som arbetar på akutmottagning i större utsträckning upplever arbetsrelaterad stress till skillnad från sjuksköterskor som arbetar inom andra vårdinstanser. LÄS MER