Sökning: "arbetsrelaterad stress"

Visar resultat 1 - 5 av 582 uppsatser innehållade orden arbetsrelaterad stress.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ella Kilvik; Paulina Ekström; [2022-01-19]
  Nyckelord :Sjuksköterska; erfarenheter; arbetsrelaterad stress; sjukhus; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor tillhör en yrkesgrupp som ofta utsätts för flera stressfaktorer. Stress kan ge konsekvenser som påverkar sjuksköterskors fysiska och psykiska hälsa negativt, men även patientsäkerheten. Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av upplevd stress i arbetet i sjukhusmiljöer. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av arbetsrelaterad stress: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Athina Papathanasiou; Sandra Nikolić; [2022-01-04]
  Nyckelord :Nyutexaminerade sjuksköterskor; arbetsrelaterad stress; stressfaktorer; upplevelser; sjuksköterskors hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom hälso- och sjukvården förekommer en hög arbetsbelastning vilket leder till en ökad sjuksköterskebrist och en minskad arbetstillfredsställelse. Nyutexaminerade sjuksköterskor anses inte vara tillräckligt förberedda vid övergången från student till legitimerad sjuksköterska. LÄS MER

 3. 3. Arbetsrelaterad stress - Ett hot mot läraryrket : Upplevelsen av stress hos lärare kopplat till krav, kontroll och socialt stöd

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Caroline Werme Lodén; Eveline Viklund; [2022]
  Nyckelord :Work-related stress; demands; control; social support; teachers; Arbetsrelaterad stress; krav; kontroll; socialt stöd; lärare;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om faktorerna krav, kontroll och socialt stöd kunde predicera upplevd stress i arbetet hos lärare, samt om det fanns någon skillnad i upplevelsen av stress i arbetet mellan förskollärare och grundskollärare. Studiengenomfördes vid en organisation inom Gävleborgs län och datan samlades in via en digital enkät. LÄS MER

 4. 4. Organiserat kaos : En litteraturstudie om faktorer bakom socialarbetares upplevda arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress inom svensk socialtjänst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Lisa Blomberg; Lovisa Åminne; [2022]
  Nyckelord :arbetsbelastning; arbetsrelaterad stress; psykosocial arbetsmiljö; socialarbetare; socialtjänst;

  Sammanfattning : Föreliggande litteraturstudie sammanställde forskningsresultat från nio empiriska studierinom forskningsområdet arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress gällandesocialarbetare inom verksamheter för svensk socialtjänst. I studien uppmärksammadesvilka psykosociala- och organisatoriska faktorer som påverkar socialarbetares upplevelseav arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Zoe Bremner; Lisa Halldén; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; arbetsrelaterad stress; sjuksköterskans upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal anses vara den mest framträdande yrkesgruppen för en långvarig exponering av arbetsrelaterad stress. Detta har visats ge allvarliga konsekvenser för både den individuella hälsan och sjukvårdsorganisationen. LÄS MER