Sökning: "arbetsrelaterad stress"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade orden arbetsrelaterad stress.

 1. 1. KASAM: En nyckel till att hantera stress på dagens arbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Samantha Temple Sten; Ina Bäck; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studies syfte var att undersöka hur Känsla av Sammanhang (KASAM) påverkar upplevelsen av arbetsrelaterad stress och om ålder och könsidentitet spelar någon roll i detta sammanhang. Syftet var att undersöka potentiella samband mellan dessa variabler. LÄS MER

 2. 2. Nyutexaminerade poliser i yttre tjänst : Krav, resurser och arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Hiba Amin; [2024]
  Nyckelord :police; stress; working environment; demand; resource;

  Sammanfattning : Stress utgör en välkänd utmaning inom polisyrket. Kombinationen av höga arbetskrav och otillräckliga resurser ökar risken för psykiska påfrestningar. Syftet med denna studie är att undersöka hur relativt nyanställda svenska poliser i yttre tjänst upplever arbetsrelaterad stress samt vilka krav och påfrestningar de ställs inför. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som ger upphov till arbetsrelaterad stress hos operationssjuksköterskor : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Annika Fernqvist; Max Malmström; [2024]
  Nyckelord :operationssjuksköterska; faktorer; arbetsrelaterad stress;

  Sammanfattning : Introduktion: I takt med att den arbetsrelaterade stressen tilltagit i samhället har även personalbrist inom sjukvården ökat, inte minst inom operationssjukvård. Samtidigt som operationsköerna växer i Sverige larmas det alltmer om brist på specialistsjuksköterskor inom operationssjukvård. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress i ideella organisationer : Krav, kontroll och socialt stöd i ett ideellt sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Elina Larsson Zakrisson; Ellen Schött; [2024]
  Nyckelord :non-profit organizations; work-related stress; gender and stress; age and stress; Demand- Control-Support-Model;

  Sammanfattning : I Sverige ökar stressrelaterade diagnoser kopplade till utbrändhet, och forskning från andra länder visar att anställda inom ideella organisationer upplever hög stress. Det existerar få svenska studier som undersöker arbetsrelaterad stress hos anställda i ideella organisationer. LÄS MER

 5. 5. Nyutexaminerade sjuksköterskors strategier för att hantera stress i omvårdnadsarbetet : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Rakel Vigård; Emma Lasson; [2024]
  Nyckelord :Coping; Newly graduated nurses; Nursing; Stress; Stress management.; Coping; Nyutexaminerade sjuksköterskor; Omvårdnad; Stress; Stresshantering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat på att arbetsrelaterad stress kan bidra till negativa konsekvenser i form av både fysisk och psykisk ohälsa för sjuksköterskor. Att sjuksköterskans välbefinnande påverkas kan i sin tur leda till att omvårdnaden och patientsäkerheten påverkas negativt. LÄS MER