Sökning: "arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden arbetssätt och arbetsformer i matematikundervisningen.

 1. 1. Vilken roll har läroboken i lågstadielärares matematikundervisning? : Arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Elina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :arbetsform; arbetssätt; lärobok; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Forskning visar att användningen av lärobok i den svenska matematikundervisningen på lågstadiet används i stor utsträckning. Läroboken används mest för att spara tid för läraren, den erbjuder inte eleverna en individanpassad studiegång som de enligt styrdokumenten har rätt till. LÄS MER

 2. 2. Fenomenet individualisering inom taluppfattning : En kvalitativ studie om hur lärare individualiserar matematikundervisningen i åk 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Paula Bürger; [2018]
  Nyckelord :Individualization; mathematics; number sense; primary school; teaching; Individualisering; lågstadiet; matematik; taluppfattning; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare i årskurs 1 arbetar med individualisering inom taluppfattning. Taluppfattningen är en av de mest fundamentala delarna inom matematiken och är viktig inför det kommande arbetslivet. LÄS MER

 3. 3. "Så att det inte blir den här pingpongbollen, utan att det är mer basket" : En kvalitativ studie om hur lärare arbetar med muntlig kommunikation i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Ulrika Hallner; Anna Hansson; [2017]
  Nyckelord :muntlig kommunikation; matematikbok; matematiskt språk; diskurs; arbetssätt; interaktion;

  Sammanfattning : Svensk matematikundervisning har under lång tid kritiserats för att eleverna arbetat enskilt i sina matematikböcker. På så sätt har eleverna inte fått möjlighet att kommunicera matematik och därför inte kunna utveckla sin kommunikativa förmåga. Men mycket har hänt i svensk matematikundervisning de senaste åren. LÄS MER

 4. 4. Varierade arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Farida Norlund; Marie Stenberg; [2017]
  Nyckelord :matematikundervisning; läroboken; matematiska samtal; helklassundervisning; matematikförmågor;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att fördjupa kunskaper och ge goda exempel om vilka variationer som kan finnas kring arbetsformer och arbetssätt i matematikundervisningen. Vi vill sedan ta reda på hur lärare beskriver att matematikförmågorna kan komma i uttryck i de valda arbetssätten. LÄS MER

 5. 5. Skapande arbete och matematisk problemlösning : En kombination som påverkar våra elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sanna Gideon; [2016]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; skapande arbete; yngre elever;

  Sammanfattning : I Sverige idag finns det elever som tycker att matematikundervisningen i skolan är tråkig och svår trots att skolans undervisning ska innehålla olika arbetsformer och upplevas som lustfylld av eleverna. Det finns forskning som pekar mot att en kombination av matematisk problemlösning och skapande arbete väcker intresse och motivation hos eleverna. LÄS MER