Sökning: "arbetssökande"

Visar resultat 1 - 5 av 326 uppsatser innehållade ordet arbetssökande.

 1. 1. Arbetsgivares syn på belastningsregisterkontroll och makten mellan raderna - En kvalitativ studie med kriminologisk inriktning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ellen Tarnvik-Laesker; [2021-04-15]
  Nyckelord :belastningsregisterkontroll; arbetsgivare; kritisk diskursanalys; Becker; makt;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka arbetsgivares syn på belastningsregisterkontrollens funktion,vad det finns för andra former av kontroller samt vilka maktaspekter som går att utläsa iintervjupersonernas språk genom kritisk diskursanalys.Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer, vilka har genomförts med fyraarbetsgivare från olika delar av Sverige via videomöte och telefon. LÄS MER

 2. 2. Vem jobbade hos Göteborgs idrottsnämnd? : En analys av idrottsnämndens styrelse och personal mellan 1956 och 1975

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Geert Tuinstra; [2021]
  Nyckelord :Authorities; capital; class; sports; status; Kapital; klass; myndigheter; sport; status;

  Sammanfattning : Den här undersökningen handlar om Göteborg idrottsnämnd och utforskar nämndens struktur mellan 1956 och 1975. Studien förklarar varför vissa blev anställda av idrottsnämnden och varför andra inte blev anställda samt varför vissa personer kunde ta plats i nämndens styrelse. LÄS MER

 3. 3. Upplevda hinder på arbetsmarknaden hos arbetssökande personer med fysisk funktionsnedsättning En litteraturstudie med kvalitativ ansats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Lilian Kaiss; Msgana Zeriet; [2020-06-26]
  Nyckelord :Occupational therapy; ; Systematics review; Disability; Unemployment;

  Sammanfattning : Bakgrund Funktionsnedsättning kan handla om intellektuell, psykisk eller fysisk nedsättning av förmåga. Den här studien fokuserar på fysisk funktionsnedsättning. Det kan innebära olika typer och grad av nedsättning, exempelvis rörelsenedsättning som kan resultera i en fysisk ohälsa som påverkar personens dagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Privat bildelning - Faktorer som påverkar användandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Susanna Sjöstrand; Märta Kjellberg; [2020]
  Nyckelord :Bildelning; Privat bildelning; Delningsekonomi; Resvanor; Theory of planned behavoir; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis analyzes what factors influence the use of private carsharing and if it would be desirable with an increased use. Many claim that, in addition to contributing positively to the sharing economy, the concept can also contribute to a more sustainable society. The methods used in this thesis contained two interviews and one survey. LÄS MER

 5. 5. Integritetsskyddet i arbetslivet vid kontroller av belastningsregisterutdrag - Med fokus på registerkontroller av arbetssökande i skolverksamheten.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Ihrsén; [2020]
  Nyckelord :Integritet; arbetslivet; kontroll; belastningsregister; skola.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER