Sökning: "arbetsschema"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet arbetsschema.

 1. 1. Upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Matilda Christensson; Linn Suddergaard; [2019]
  Nyckelord :Activity pattern; daily life; family; occupational therapy; Aktivitetsmönster; arbetsterapi; familj; vardag;

  Sammanfattning : Att vara förälder till ett barn med ADHD kan vara utmanande och innebära att hantera attityder från omgivningen. De upplever ofta en brist på stöd och svårigheter som påverkar hälsa och vardag negativt. Syftet med examensarbetet var att beskriva upplevd aktivitetsbalans hos föräldrar till barn med ADHD. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera mera! : Upplevelser av organisationsförändring ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Anna Stenberg; [2019]
  Nyckelord :organizational change; employee; communication; participation; attitude; organisationsförändring; medarbetare; kommunikation; delaktighet; inställning;

  Sammanfattning : När en verksamhet befinner sig i en förändringsprocess finns det en rad olika faktorer som påverkar hur verksamhetens medarbetare reagerar. Denna studie är utförd på en myndighet som tidigare haft kundcenter som tagit emot inkommande samtal från kunder men nu fördelat ut arbetsuppgiften på myndighetens handläggare. LÄS MER

 3. 3. War of talent : Unga i IT-branschen: så attraherar och behåller du dem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Vahida Ahmic; Arisa Nilsson; Antonio Petrovski; [2018]
  Nyckelord :Employer branding; employee retention; talent acquisition; employer value proposition and person-organization fit; Motivation och generationsskillnader;

  Sammanfattning : Employees with the right skills give competitive advantages. It is therefore important to retain existing staff with the right skills but also to attract new talent. In the IT industry, there is currently lack of competence and the need will increase in the future. LÄS MER

 4. 4. Bemanningsanställdas upplevda arbetstillfredsställelse, anställningsotrygghet och kontroll över arbetstid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Visterlind; Nellie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :work satisfaction; job insecurity; temporary agency employment; autonomy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The labor market is in a continuous development where agencies are compelled to take shape due to a globalized market where flexibility is highly requested. Temporary agencies have grown to play a decisive roll where leased staffing represents a large part of the manpower in Sweden today. LÄS MER

 5. 5. Ställtidsreduktion på S:t Eriks i Vara : SMED-analys på maskin T2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Theo Hembäck; Omar Al Mizori; [2018]
  Nyckelord :Ställtidsreduktion; SMED; Omställning;

  Sammanfattning : Förbättringsarbete gällande omställningstider, d.v.s. den tid det tar att ställa om enmaskin från att producera en produktvariant till en annan, är en central del iproduktionsoptimering, då kortare omställningar medför en mer flexibel produktionoch minskade lagerkostnader. LÄS MER