Sökning: "arbetssjukdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet arbetssjukdomar.

 1. 1. Vibrationer från handhållna verktyg : En mätstudie av hantverkares vibrationsexponering på byggarbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Henrik Ornstein; William Uddling; [2018]
  Nyckelord :Hand- armvibrationer; vibrationer; neurosensorisk skada; vita fingrar; Raynauds fenomen; NCC; vibrationsexponering; arbetssjukdomar; HealthVib;

  Sammanfattning : Den vanligaste arbetssjukdomen är idag vibrationsskador där en av de mest utsatta arbetsgrupperna är hantverkare i byggbranschen. Syftet med studien är att ta fram en åtgärdsplan för att minska skaderisken från hand- armvibrationer (HAV) på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljöattityder hos underentreprenörer : agerande och attityder på arbetsplatser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Pauline Svensson; Fanny Lostin; [2017]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; attityd; underentreprenörer; ordnings- och skyddsregler; arbetssjukdomar; arbetsolyckor;

  Sammanfattning : I samarbete med NCC har en studie utförts, där syftet är att undersöka orsaken till varför underentreprenörerna inte alltid följer de allmänna ordnings- och skyddsreglerna. Studien berör även hur inställningen till reglerna ändras hos underentreprenörerna beroende på hur de följs av medarbetarna på respektive projekt. LÄS MER

 3. 3. Fallolyckor i byggbranschen : Sociala faktorers inverkan på risken av arbetsplatsolyckor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Markus Lundgren; [2017]
  Nyckelord :fallolyckor; arbetsplatsolyckor; arbetssjukdomar; ansvar på byggarbetsplatsen;

  Sammanfattning : Since 1994, the number of employed in the construction industry has increased from 106 000 to almost a doubling of 175 000 in 2015. Of 175 000, more than one percent experienced a workplace accident, 23 percent of which were falling accidents. LÄS MER

 4. 4. Rätt från början : Att verka för användbara och tillgängliga lokaler inom hälso- och sjukvård

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Helene Callert Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :Ergonomists; safety engineers; building design process; helth care architecture; methods; procedures; Ergonomer; arbetsmiljöingenjörer; byggprocessen; hälso- och sjukvårdslokaler; metoder arbetssätt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Arbetsskador är ett problem inom sjukvården i Sverige. Både arbetsolyckor och framförallt arbetssjukdomar orsakade av för höga arbetsbelastningar utgör en stor andel arbetsskador hos vårdpersonal. LÄS MER

 5. 5. Arbetsskador som drabbar marin maskinpersonal : En kartläggning av skaderiskerna för marin maskinpersonal ombord på svenska fartyg, samt en jämförelse av skaderisken med liknande arbeten iland

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Anton Hanson; Emma Horck; [2013]
  Nyckelord :Work injury; work accident; work disease; engine staff; engine room; Arbetsskada; arbetsolycka; arbetssjukdom; maskinpersonal; maskinrum;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att kartlägga skaderiskerna med att arbeta som marin maskinpersonal och jämföra skaderisken med anställda som har liknande arbeten iland. Undersökningen inbegriper även att kartlägga vilka typer av arbetsskador, som ger de mest allvarliga konsekvenserna för den anställde i förhållande till hur vanlig olyckan är. LÄS MER