Sökning: "arbetsstation"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet arbetsstation.

 1. 1. Kontorsarbetares upplevelser av förutsättningar för att arbeta ergonomiskt : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Filip Bergkvist; Emil Marschall; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; office; behavioral medicine; workstation; sedentary behavior; fysioterapi; kontor; beteendemedicin; arbetsstation; stillasittande beteende.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kontorsarbetare är arbetare som tillbringar delar eller större delar av arbetstiden stillasittandes framför en dator. Stillasittandet har negativa effekter fysiskt, psykiskt och socialt. Dem här delarna innefattas även i begreppet ergonomi där man ska anpassa arbete och miljö efter människans förutsättningar. LÄS MER

 2. 2. Designing a better soundscape for the home office : Devlopment of acoustic furniture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Hanna Mattsson; Theodor Mihel; [2021]
  Nyckelord :Industrial design engineering; Human centered design; Acoustic design; Furniture design; Product development; Home office; Sound environment; Teknisk design; människocentrerad design; Akustisk design; Möbeldesign; Produktutveckling; Hemmakontor; Ljudmiljö;

  Sammanfattning : As Covid-19 spread throughout the world in the early months of 2020 many people’s lives changed drastically. The situation forced millions of workers and students to start performing their work remotely from home. Currently in Sweden statistics shows that every third person working does it from home at least once a week. LÄS MER

 3. 3. Automatisering av produktionsprocess Kartläggning hos Hitachi ABB Power Grids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mamz Shuker; Linn Nielsen; [2021]
  Nyckelord :automation; augmented reality AR ; productivity; quality; safety; ergonomics; investment decisions; automatisering; förstärkt verklighet AR ; produktivitet; kvalitet; säkerhet; ergonomi; investeringsbeslut;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify areas where the present production process can be more effective with the help of automation solutions and how this efficiency can contribute to improved productivity, quality, safety and ergonomics. Today, Hitachi ABB Power Grids has a manual manufacturing process for customized power transformers and seeks to meet a demand that requires a more automated approach. LÄS MER

 4. 4. Ergonomiskt utvärderingsverktyg för arbetskraft över 55 år

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Samuel Nilsson Hagland; Mattias Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Ergonomics; older workforce; social sustainability; Ergonomi; äldre arbetskraft; social hållbarhet;

  Sammanfattning : I denna studie beskrivs hur verktyget PAFS (Priority Assessment For Seniors) utvecklats. PAFS är ett verktyg som har sin grund i lastbilstillverkaren Scanias befintliga standarder för bedömning av ergonomisk belastning. LÄS MER

 5. 5. The Home Office, A New Perspective on Workstation Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Workstation; Home office; Office furniture design; Covid-19; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. LÄS MER