Sökning: "arbetstagare"

Visar resultat 1 - 5 av 1074 uppsatser innehållade ordet arbetstagare.

 1. 1. ”Skrivbord”, ”rum” och ”kollegor” under en pandemi : En grundad teoristudie om distansarbete under en pågående pandemi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jessica Blomgren; Peter Priklonsky; [2021]
  Nyckelord :grundad teori; covid-19; distansarbete; digitalisering; komprimering; effektivitet; arbetsglädje;

  Sammanfattning : Intresseområdet för den här studien är arbetssituationen för de som arbetar hemifrån p.g.a.FHM:s rekommendationer. LÄS MER

 2. 2. Resursplanering BDX : Planering och administrering av personal och resurser

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sebastian Rönnbäck; [2021]
  Nyckelord :resursplanering; tidplan; gantt; behovsanalys; administrativahjälpmedel;

  Sammanfattning : I egenskapen att jag var nyanställd i BDX division entreprenad mark östra så var det tid och energikrävande att få en överblick över vilka alla mina arbetskollegor var, vilken befattning dom besatt och sysselsättningsgrad. Detta är dock inget som bara jag som nyanställd kan uppleva då branschen är ytters säsongsbetonad av självklara själ och medarbetare framförallt yrkesarbetare blir uppsagda under vinterhalvåret. LÄS MER

 3. 3. Rättsliga förutsättningar för att hindra diskriminering av gravida kvinnor på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Sandra Malmgren Ulfström; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gravida; diskriminering;

  Sammanfattning : Examensarbetet har behandlat diskriminering av gravida i arbetslivet. Syftet har varit att undersöka skyddslagstiftningar som gravida arbetstagare kan stödja sig mot vid diskriminering på arbetsmarknaden. För att genomföra detta har en rättsdogmatisk och EU-rättslig metod använts. LÄS MER

 4. 4. Det upphovsrättsliga anställningsförhållandet - i ljuset av Babblarna-målet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cornelia Mannehed; [2021]
  Nyckelord :upphovsrätt anställning arbetstagare arbetsrätt civilrätt immaterialrätt arbetsgivare arbetsdomstol tumregeln;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Förändrade förutsättningar i arbetslivet - En studie kring HR-avdelningars omställning till distansarbete i spåren av covid-19-pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Tyra Lundquister; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; organisationsförändring; digitalisering; HR-arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under rådande covid-19-pandemi har företag och arbetsplatser valt att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och genomgått omfattande förändringsarbeten för att kunna erbjuda arbetstagare att i större utsträckning än tidigare kunna arbeta hemifrån. Distansarbete och en digital omställning är inte något nytt och svenska företag var redan innan covid-19- pandemin intresserade av större möjligheter till distansarbete. LÄS MER