Sökning: "arbetstagare"

Visar resultat 1 - 5 av 944 uppsatser innehållade ordet arbetstagare.

 1. 1. Bara lite till - Arbetstidens inflytande på omvårdnad

  Kandidat-uppsats,

  Författare :André Breimark; Tove Kram; [2019-08-01]
  Nyckelord :arbetstid; patientsäkerhet; omvårdnadskvalitet; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den utbredda sjuksköterskebristen i Sverige och många andra länder kräver åtgärder av arbetsgivare och arbetstagare för att fylla behovet av vårdpersonal. Ofta resulterar detta i övertidstimmar när personalen inte räcker till. LÄS MER

 2. 2. In the hands of a controlling leader? Implications for employee well-being from a gender perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Rosanna Fagerudd; Emma Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Controlling leadership behaviours; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; well-being; self-rated health; burnout; self-rated job satisfaction; vigour; gender; Kontrollerande ledarskapsbeteenden; Self-determination Theory; Role Congruity Theory; Expectation State Theory; självskattad hälsa; utbrändhet; tillfredsställelse; arbetsenergi; kön; könsroller;

  Sammanfattning : Leaders engaging in controlling leadership behaviours (CLB) has been connected to followers perceiving their basic needs thwarted. However, little research has been made in the organizational field to understand the implications of controlling leadership behaviours for employee well-being. LÄS MER

 3. 3. Sjukdom som uppsägningsorsak - Arbetsgivarens möjligheter att säga upp en arbetstagare som till följd av sjukdom innehar nedsatt arbetsförmåga.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Uppsägning; sjukdom; rehabilitering; saklig grund.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Drömarbetsplatsen : och de motiverande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sylvia Lundqvist; Sarah Yildiz; [2019]
  Nyckelord :motivation; employer branding; generation; generation babyboomer; generation x; generation y; Alderfer; Herzberg; generation x; generation y; Alderfer; ERG-teori; Herzberg; Herzbergs tvåfaktorteori;

  Sammanfattning : Arbetslivet har gjort en förändringsresa från att tidigare präglats av en patriarkal kontroll av arbetstagarna till att idag handla om en ömsesidig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare. Trots detta säger statistiska centralbyrån att allt fler yngre arbetstagare byter arbetsgivare med kortare intervall, när vi tidigare kunde stanna hela livet på en och samma arbetsplats. LÄS MER

 5. 5. Employer branding: Ett annat ord för att undvika extra personalkostnader? : En kvantitativ uppsats om förväntningar på lön

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Mikael Franzén; Sofie Thor Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; Lön; Tvåfaktor-teorin; Organisatorisk rättvisa;

  Sammanfattning : Employer branding modellen har blivit allt mer vanlig för arbetsgivare att använda i syfte att förbättra deras rykte om att vara en attraktiv arbetsgivare. Användandet av employer branding har som mål att attrahera, rekrytera och behålla de mest talangfulla arbetstagarna. Men lön prioriteras inte i modellen. LÄS MER