Sökning: "arbetsterapeutiska insatser"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden arbetsterapeutiska insatser.

 1. 1. Hur föräldrar till barn och unga med autism upplever barnens övergång till tonåren och vad föräldrarna gör för att främja sitt välmående och aktivitetsbalans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Sandra Charlotte Lindgren; Alma Olsson; [2023]
  Nyckelord :vårdnadshavare; tonåringar med autism; puberteten; övergångsperioden; rutiner; strategier; aktivitetsmönster; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara förälder till ett barn eller ungdom med autism ställer höga krav på föräldraskapet och påverkar aktivitetsmönstret. Stor del av forskningen fokuserar på svårigheterna som följer med diagnosen men kunskapen om vad föräldrarna gör för att främja sin aktivitetsbalans är begränsad. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters erfarenheter av att arbeta med unga vuxna med psykisk ohälsa : en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

  Författare :Robin Andersson; Viktoria Lindholm; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Interventioner; Arbetsterapeutisk intervention; Psykiska sjukdomar; 18-30 år;

  Sammanfattning : Många unga vuxna i Sverige är diagnostiserade med psykisk ohälsa vilket kan leda tillaktivitetsproblem inom en rad olika livsområden. Flertal studier finns om arbetsterapeutiskainterventioners effekt för målgruppen. Det finns fåtal studier som fångar arbetsterapeutenserfarenheter av att arbeta med unga vuxna med psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Effekter av arbetsterapeutiska interventioner för ADL förmåga hos äldre vuxna med stroke i rehabiliteringsfas : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :alexander Söderback; Lucas West; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapi; åtgärder; aktiviteter i det dagliga livet; effekter; allmän litteraturstudie; strokesjukdom; rehabiliteringsfas;

  Sammanfattning : Stroke är ett gemensamt samlingsnamn för hjärnblödning och hjärninfarkt. Stroke kan förorsaka flera olika funktionsnedsättningar. Det behövs ofta en tidig fas av rehabilitering som vanligtvis pågår efter hemgång från sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska insatser vid arbetsrehabilitering för personer med schizofreni : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Dorcas N Badibanga; Elvira Sadiku; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Aktivitetsbalans och psykisk hälsa hos universitetsstudenter - En litteraturöversikt med utgångspunkt i Life Balance Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Amalia Henriksson; Matilda Mellergård Hagel; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsbalans; aktivitetsobalans; psykisk hälsa; psykisk ohälsa; universitetsstudenter; studieliv; utbildning; Life Balance Model; life balance; life imbalance; occupational balance; mental health; mental illness; graduate students; education.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: People depend on their ability to balance everyday activities in order to sustain mental well-being. Difficulties to combine university studies with the demands of life’s other responsibilities could be a reason for students' lower well-being. LÄS MER