Sökning: "arbetsterapi delaktighet litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden arbetsterapi delaktighet litteraturstudie.

 1. 1. Att uppleva delaktihet trots ryggmärgsskada : En systematisk litteraturstudie om upplevelsen av fysiska fritidsaktiviteter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Adam Sundqvist; Thomas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Hälsa; Miljö; Aktivitetsbalans; Aktivitetsidentitet; Självständighet;

  Sammanfattning : Personer med ryggmärgsskada löper en större risk för ett stillasittande liv vilket ökar risken för följdsjukdomar. Med tanke på att arbetsterapi idag främst är inriktat mot att förbättra ADL-förmåga, snarare än fritidsaktiviteter, finns det ett behov av att studera fysiska fritidsaktiviteter inom arbetsterapi. LÄS MER

 2. 2. Delaktighet hos elever med ASD ur föräldrars, lärares och arbetsterapeuters perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Miriam Gällring; Fanny Larsson; [2020]
  Nyckelord :inkludering; barn; skolan; autism; socialt deltagande;

  Sammanfattning : En procent av befolkningen har autismspektrumstörning (ASD). Diagnosen innebär svårigheter inom social kommunikation och socialt samspel, samt att ha begränsade, repetitiva beteenden, intressen och aktiviteter. Alla elever mår enligt Salamancadeklarationen bäst av att vara en del av den vanliga skolmiljön. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioners inriktning och dess effekt för personer med Posttraumatiskt stressyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sanna Broberg; Harena Amaniel; [2020]
  Nyckelord :PTSD; rehabilitering; arbetsterapi; åtgärder; återhämtning;

  Sammanfattning : Posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] är ett psykiskt tillstånd som kan uppstå efter en traumatisk upplevelse. Tillståndet kan exempelvis kännetecknas av obehagliga återupplevelser av händelsen, undvikande beteende samt koncentrations- och sömnsvårigheter. Detta är symtom som kan påverka personens vardagliga liv. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska interventioner för äldre i ordinärt boende – en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sonja Sparv; [2020]
  Nyckelord :arbetsterapeutiska interventioner; äldre; aktiviteter i det dagliga livet; ADL; hemrehabilitering;

  Sammanfattning : Introduktion: Den demografiska utvecklingen i Sverige innebär att den äldre befolkningen växer snabbt, vilket beräknas leda till ökade krav inom den kommunala hälso- och sjukvården. Äldre personer som får evidensbaserade rehabiliteringsinsatser kan bibehålla förmåga att delta i aktiviteter i det dagliga livet och därmed upprätthålla självständighet, minska hjälpbehov och bo kvar hemma längre. LÄS MER

 5. 5. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER