Sökning: "arbetsterapi historia"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden arbetsterapi historia.

 1. 1. Tio patienters liv inom mentalsjukvården : En studie om tio individers levnadsberättelser inom mentalsjukvården som behandlades på Mariebergs sjukhus mellan åren 1936–1950.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tobias Jäderqvist; [2018]
  Nyckelord :Historia; Karlskoga; Mariebergs; Sinnessjukhus; mentalvård; arbetsterapi;

  Sammanfattning : The Swedish mental health care system underwent a reconstruction during the 17th century. Mentally sick people who were enclosed and hidden from the society were now moved to newly built hospitals, with a specialization in mental rehabilitation, due to the number of mentally sick people in Sweden rising during the 17thcentury. LÄS MER

 2. 2. Kreativa aktiviteters betydelse för äldre personers hälsa och välbefinnande : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Charlotte Assarsson; Linda Karlsson; [2012]
  Nyckelord :Occupational therapy; health; creativity; quality of life; aged; Arbetsterapi; hälsa; kreativitet; livskvalitet; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kreativa aktiviteter har funnits inom arbetsterapin genom yrkets hela historia. Att vara aktiv är ett grundläggande behov hos människan. Aktivitet används både som mål och medel inom arbetsterapi för att främja personers hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 3. 3. Är det dags för ett titelbyte? Arbetsterapeuters åsikter om sin yrkestitel

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Ida Boberg; Lovisa Söderberg; [2011]
  Nyckelord :Yrkesbenämning; Ergoterapeut; Namnbyte; Arbetsterapi; Historia; Arbetsterapeut; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vad medlemmarna i Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters mellersta skånekrets anser om sin yrkestitel ”arbetsterapeut”. Studien genomfördes i form av en elektronisk enkät som skapades i ”Google Docs”. LÄS MER