Sökning: "arbetsterapi kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden arbetsterapi kommunikation.

 1. 1. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER

 2. 2. Med vårdhunden som intervention. : Arbetsterapeutens perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Sollander; Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Djurassisterad terapi; Rehabilitering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdhund är en utbildad hund som tillsammans med en vårdutbildad hundförare arbetar med olika klientgrupper. Att använda vårdhund har blivit vanligare inom vård och omsorg. Vårdhunden har visat sig ha positiva effekter på människan. Syfte: Beskriva hur och varför arbetsterapeuten arbetar med vårdhund som intervention. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Robert Bäck Öberg; Elin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; autismspektrumtillstånd; intervention; ungdomar; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd utmärker sig främst genom bristande verbal- och ickeverbal kommunikation, nedsatt social ömsesidighet och en oförmåga att skapa samt bibehålla relationer. Detta innebär en aktivitetsproblematik inom; ADL, fritid, skola och arbete. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Anna Bergman; Karin Lindberg; [2019]
  Nyckelord :Occupational Therapy; Clinical reasoning; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; Children; arbetsterapi; kliniskt resonemang; Attention Deficit Hyperactivity Disorders; barn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Syftet med studien var att beskriva arbetsterapeuters kliniska resonemang samt erfarenheter av interventioner för att främja delaktighet i aktivitet hos barn med ADHD. Metod: Studien var baserad på en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer för att undersöka arbetsterapeuternas kliniska resonemang och erfarenheter. LÄS MER

 5. 5. BILDBASERADE BEDÖMNINGSINSTRUMENT I ARBETSTERAPI En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Nahid Mahmoudi; Andrea Wängdahl; [2018-06-05]
  Nyckelord :Assessment measure; picturebased; occupational therapy; participation; communication;

  Sammanfattning : Bakgrund Arbetsterapeuter arbetar med att på olika sätt underlätta vardagen för människor som av någon anledning har svårt att utföra de aktiviteter som de vill och behöver kunna utföra. En del i det arbetet är att bedöma hinder för aktivitetsutförande, vilket kan göras genom användning av bedömningsinstrument. LÄS MER