Sökning: "arbetsterapi kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden arbetsterapi kommunikation.

 1. 1. Strokepatienters uppfattning om arbetsterapeutisk uppföljning : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Joakim Gustafsson; Markus Andersson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bemötande; delaktighet; stroke; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund Stroke är ett samlingsnamn för de tillstånd som minskar blodcirkulationen i hjärnan vanligtvis blodpropp eller hjärnblödning. Konsekvenser av en stroke kan resultera i svårigheter i aktivitetsutförandet. LÄS MER

 2. 2. Klientcentrerat arbete inom habilitering – ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emma Roth; Alva Kronkvist; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Klientcentrering; Habilitering; Sekundär person.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klientcentrering är centralt både inom arbetsterapi och andra professioner inom hälso- och sjukvård. Inom Barn- och ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen finns det ärenden med klienter där klientcentreringen kan kompliceras av att klienten är i behov av en sekundär person som hjälper till med kommunikation och delaktighet. LÄS MER

 3. 3. Kommunanställda arbetsterapeuters upplevelser och erfarenheter av lagen om samverkan vid utskrivning - En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Rebecca Augustsson; Rebecka Mansouri; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård; hjälpmedel; klientcentrering; patientsäkerhet; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den 1 januari 2018 trädde en ny lag i kraft som förkortar vårdtiden i slutenvården och låter patienten rehabiliteras i sin hemmiljö. Patientnära vård och rätt resurser är en förutsättning för att detta ska fungera. LÄS MER

 4. 4. Med vårdhunden som intervention. : Arbetsterapeutens perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Sollander; Frida Svensson; [2019]
  Nyckelord :Aktivitet; Arbetsterapi; Djurassisterad terapi; Rehabilitering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdhund är en utbildad hund som tillsammans med en vårdutbildad hundförare arbetar med olika klientgrupper. Att använda vårdhund har blivit vanligare inom vård och omsorg. Vårdhunden har visat sig ha positiva effekter på människan. Syfte: Beskriva hur och varför arbetsterapeuten arbetar med vårdhund som intervention. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska interventioner för ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Robert Bäck Öberg; Elin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; autismspektrumtillstånd; intervention; ungdomar; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autismspektrumtillstånd utmärker sig främst genom bristande verbal- och ickeverbal kommunikation, nedsatt social ömsesidighet och en oförmåga att skapa samt bibehålla relationer. Detta innebär en aktivitetsproblematik inom; ADL, fritid, skola och arbete. LÄS MER