Sökning: "arbetsterapi meningsfull aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden arbetsterapi meningsfull aktivitet.

 1. 1. Faktorer som påverkar delaktighet i aktiviteten arbete för kvinnor med reumatoid artrit : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Lina Hagberg; Jessica Hägg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; reumatoid artrit; arbete; delaktighet; aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Reumatoid artrit är en inflammatorisk ledsjukdom som kan leda till symptom i form av kontrakturer, smärta, trötthet och stelhet. Arbete anses varaen meningsfull aktivitet och påverkar hur människan upplever sin roll i samhället. Möjligheten till delaktighet i aktiviteten arbete påverkas av faktorer i arbetsmiljön. LÄS MER

 2. 2. Meningsfulla aktiviteters betydelse för personlig återhämtning hos personer med allvarlig psykisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Andreas Persson; Marie Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :Återhämtningsprocess; psykisk ohälsa; arbetsterapi; meningsfull aktivitet; aktivitetsengagemang; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer med allvarlig psykisk sjukdom riskerar minskat engagemang i dagliga aktiviteter, främst gällande förluster av mängden individuellt meningsfulla aktiviteter. Samtidigt har arbetsterapeutiska interventioner som möjliggör engagemang i meningsfulla aktiviteter visat sig vara stödjande för personernas personliga återhämtning. LÄS MER

 3. 3. "Om vi kan jobba här, så kan vi jobba var som helst" -En intervjustudie om upplevelsen av förvärvsarbete för personer med kognitiva funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Mimmi Malmström; Mathilda Vernersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; förvärvsarbete; kognitiv funktionsnedsättning; arbetsrehabilitering; delaktighet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förvärvsarbete fyller en viktig funktion i en persons liv och kan ses som en meningsfull aktivitet. Arbetsterapeuter har fokus på meningsfulla aktiviteter och har därför en viktig roll inom arbetsrehabilitering. LÄS MER

 4. 4. KREATIVA AKTIVITETER INOM ARBETSTERAPI en systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Edith Gudbrand; Lorentzon Mikaela; [2018-05-30]
  Nyckelord :Occupational therapist; occupational therapy; creative activities; interventions and literature study;

  Sammanfattning : Bakgrund Kreativitet är ett mångfacetterat begrepp och de flesta dagliga aktiviteter ses som kreativa. Det ligger i människans biologi att vara kreativ och att skapa. En kreativ aktivitet inom arbetsterapi innebär en meningsfull aktivitet där individen använder sig av sin kreativa kunnighet, fantasi och skapandelust. LÄS MER

 5. 5. Fritid i det nya landet : Utförande och upplevelse av aktiviteter på fritiden hos unga vuxna som flytt till Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Linköpings universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Gunnarsson Elin; Stern Lina; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; Occupational Science; Refugee; Asylum seeker; Meaningfulness; Arbetsterapi; Aktivitetsvetenskap; Flykting; Asylsökande; Meningsfullhet;

  Sammanfattning : Under 2016 var över 65 miljoner människor på flykt världen över. Personer som flyr har en ökad risk för ohälsa och för att hantera den nya situationen beskrivs värdet i att ha fritid och engagera sig i aktiviteter, då fritiden är en central del av livet under ungdomstiden. LÄS MER