Sökning: "arbetsterapi psykiatri"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden arbetsterapi psykiatri.

 1. 1. Miljöns betydelse för aktivitetsengagemang inom psykiatrisk och rättspsykiatrisk vård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Sofia Selfvén; Felicia Archenholtz; [2020]
  Nyckelord :Psykiatri och rättspsykiatri; Miljö; CMOP-E modellen; Aktivitetsengagemang; Arbetsterapi.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Miljön inom den psykiatriska och rättspsykiatriska vården är komplex och har visat sig ha betydelse för patientens aktivitetsengagemang och den psykiatriska behandlingen. Arbetsterapeuter har kunskap om hur individens aktivitetsengagemang påverkas i olika miljöer och en kartläggning av miljöns betydelse ansågs därför relevant ur ett arbetsterapiperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Mindfulness som intervention inom arbetsterapi : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Lena Nordh; [2018]
  Nyckelord :Mindfulness; occupational therapy; occupational engagement; Arbetsterapi; mindfulness;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att kartlägga hur mindfulness kan användas inom arbetsterapi. Stress, depression, ångest och långvarig smärta är klientgrupper som stadigt ökar. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Altundal; [2017]
  Nyckelord :Egentlig depression; psykiatri; psykisk hälsa; aktiviteter;

  Sammanfattning : Depression är en av de vanligast förekommande diagnoserna inom psykisk ohälsa, och i Sverige är idag över 4 % av befolkningen diagnostiserad med depression. Depression ger bland annat symptom i form av nedstämdhet, intresseförlust, sömnsvårigheter, förändrad aptit, koncentrationssvårigheter och suicidtankar och påverkar livskvalitén och arbetsförmågan i stor utsträckning. LÄS MER

 4. 4. Vårdhundar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lukas Larsson; Mikael Svensson; [2014]
  Nyckelord :Husdjursterapi; aktivitetsbaserade interventioner; barn; äldre; psykiatri; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund Husdjursterapi med hundar har visats kunna förstärka effekten av aktivitetsbaserade interventioner. Vårdhundar används som en strukturerad aktivitetsbaserad intervention. LÄS MER

 5. 5. Kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård - en intervjustudie med arbetsterapeuter om deras användning av och syfte med kreativa aktiviteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Victoria Biermann; Yulia Soboleva; [2014]
  Nyckelord :Kreativa aktiviteter; arbetsterapi; psykisk hälsa; psykiatri; hantverk.;

  Sammanfattning :  I denna uppsats redogörs för hur och i vilket syfte svenska arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård använder kreativa aktiviteter.  Kreativa aktiviteter som behandlingsmetod inom arbetsterapi har bevisat positiv effekt på individens hälsa. LÄS MER