Sökning: "arbetsterapi ryggmärgsskada"

Hittade 1 uppsats innehållade orden arbetsterapi ryggmärgsskada.

  1. 1. Skadad rygg - helt liv ? Delaktighet och livskvalitet hos personer med ryggmärgsskada

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Peter Vikmo; Jakob Wirdenäs; [2006]
    Nyckelord :Rekryteringsgruppen; RNL Index; SCI QL-23; förflyttningshjälpmedel; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : Syfte: undersöka och jämföra eventuella skillnader i upplevelse av delaktighet och livskvalitet hos två grupper av människor med para- eller tetraplegi. En grupp har medverkat på rekryteringsgruppens läger och den andra gruppen har inte varit på något läger men antagits till nästa. LÄS MER