Sökning: "arbetsterapi skapande aktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden arbetsterapi skapande aktiviteter.

 1. 1. Arbetsterapeutiska interventioners inriktning och dess effekt för personer med Posttraumatiskt stressyndrom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sanna Broberg; Harena Amaniel; [2020]
  Nyckelord :PTSD; rehabilitering; arbetsterapi; åtgärder; återhämtning;

  Sammanfattning : Posttraumatiskt stressyndrom [PTSD] är ett psykiskt tillstånd som kan uppstå efter en traumatisk upplevelse. Tillståndet kan exempelvis kännetecknas av obehagliga återupplevelser av händelsen, undvikande beteende samt koncentrations- och sömnsvårigheter. Detta är symtom som kan påverka personens vardagliga liv. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeutiska interventioner för vuxna med depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sara Altundal; [2017]
  Nyckelord :Egentlig depression; psykiatri; psykisk hälsa; aktiviteter;

  Sammanfattning : Depression är en av de vanligast förekommande diagnoserna inom psykisk ohälsa, och i Sverige är idag över 4 % av befolkningen diagnostiserad med depression. Depression ger bland annat symptom i form av nedstämdhet, intresseförlust, sömnsvårigheter, förändrad aptit, koncentrationssvårigheter och suicidtankar och påverkar livskvalitén och arbetsförmågan i stor utsträckning. LÄS MER

 3. 3. Arbetsterapeutiska interventioner för ökad aktivitetsbalans hos personer med ångestsyndrom - en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Maria Khatawi; Sofia Lantz; [2017]
  Nyckelord :Anxiety disorders; Daily occupation; Mental disorders; Occupational science; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ångestsyndrom kan bidra till svårigheter i vardagliga livet och påverka individens livssituation, aktivitetsbalans och hälsa. Arbetsterapeutiska interventioner genomförs för att påverka individens görande, tänkande och/eller kännande för att uppnå enförändring. LÄS MER

 4. 4. Meningsfulla aktiviteter och upplevelsen av skapande aktiviteter hos elever i årskurs två

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Lovisa Josefsson; Maja Boskovic; [2015]
  Nyckelord :children; creativity; importance; occupational therapy; participation; arbetsterapi; barn; betydelsefullt; delaktighet; kreativitet;

  Sammanfattning : Barn lär sig genom deltagande i meningsfulla aktiviteter därför är det relevant att studera vad elever anser som meningsfullt. Forskning har visat att skapande aktiviteter har en positiv inverkan på hälsan, därför ansågs det väsentligt att studera hur elever upplever skapande aktiviteter. LÄS MER

 5. 5. Kreativa aktiviteter inom psykiatrisk vård - en intervjustudie med arbetsterapeuter om deras användning av och syfte med kreativa aktiviteter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Victoria Biermann; Yulia Soboleva; [2014]
  Nyckelord :Kreativa aktiviteter; arbetsterapi; psykisk hälsa; psykiatri; hantverk.;

  Sammanfattning :  I denna uppsats redogörs för hur och i vilket syfte svenska arbetsterapeuter inom psykiatrisk vård använder kreativa aktiviteter.  Kreativa aktiviteter som behandlingsmetod inom arbetsterapi har bevisat positiv effekt på individens hälsa. LÄS MER