Sökning: "arbetsterapi som ämne"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden arbetsterapi som ämne.

 1. 1. Den fysiska miljöns betydelse vid rehabilitering av personer med stroke : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Jessika Fredriksson; Mikaela Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; arbetsterapi; hemmiljö; sjukhusmiljö; vårdboendemiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att en person ska få tillbaka bästa möjliga funktionsförmåga efter en stroke är det viktigt med rehabiliteringsinsatser, vilket skapar större chanser för patienten att få ett så självständigt liv som möjligt. När patienten påbörjar rehabilitering efter insjuknandet i stroke kan det ske på sjukhus och i personens hem men även andra platser kan vara aktuella. LÄS MER

 2. 2. Sexuell hälsa påverkas av Multipel Skleros : -en scoping review.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Maria Kastberg; Johanna Holm; [2018]
  Nyckelord :Occupational therapy; quality of life; relationships; roles; Arbetsterapi; livskvalité; relationer; roller;

  Sammanfattning : Att diagnostiseras med MS och konsekvenserna som medföljer har en stor inverkan på livet. Sexuell hälsa är en betydande faktor som kan påverka hälsan och livskvalité, där det ingår fler faktorer än enbart fysiska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Vetskap om Kunskap En kvalitativ studie om arbetsterapeuters upplevelse av kunskapsöverföring från utbildning till praxis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Andreas Klasson; Anders Nylander; [2017-05-30]
  Nyckelord :arbetsterapi; kunskap; arbetsterapeutiska processmodeller; kunskapsöverföring; primärvård;

  Sammanfattning : Bakgrund Överföringen av teoretisk kunskap till en praktisk inramning är ett ämne inomhälsovetenskapen och hälso-sjukvården som fått ett ökat intresse. Trots det harutbildade arbetsterapeuters upplevelse av hur deras utbildning förberett dem införarbetslivet fått liten uppmärksamhet. LÄS MER

 4. 4. Sex och samlevnad + arbetsterapi = sant?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Alexis; Kajsa Fyhr; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; sex; samlevnad; sexuell hälsa; hälsa; aktivitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapins fundament är människans rätt till aktivitet och för att uppnå en bra aktivitetsrepertoar krävs en god hälsa. Sexuell hälsa är en komponent i hälsobegreppet och har en stark relation till aktiviteter inom sex och samlevnad. LÄS MER

 5. 5. Långtidspendlande studenters vardag ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Fanny Gustafsson; Maria Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Aktivitetsvetenskap; arbetsterapi; kollektiv pendling; långtidspendling; aktivitetsbalans.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. LÄS MER