Sökning: "arbetsterapi trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden arbetsterapi trädgård.

 1. 1. Trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Abrahamsson; Maja Vingsle; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; utmattningssyndrom; stress; trädgård; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige. Idag används trädgårdsterapi i ett rehabiliterande syfte för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det finns fortfarande ett kunskapsbehov angående behandlingsprocesser rörande målgruppen samt terapeutiska insatser i trädgårdsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad ohälsa : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emma Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :utmattningssyndrom; stress; trädgård; rehabilitering; arbetsterapi;

  Sammanfattning : I Sverige ökar både heltids- och deltidssjukskrivningar och stressrelaterad ohälsa är en vanlig bakomliggande orsak. Tidigare studier talar för att trädgårdsterapi är en användbar metod för återhämtning i denna patientgrupp. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Anna-Karin Eriksson; [2014]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsvetenskap; trädgårdsterapi; ValMO-modellen; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Natur och trädgård har länge setts som en miljö för återhämtning och ur detta har trädgårdsterapi uppkommit. För att rehabilitera personer med psykisk ohälsa kan arbetsterapi och trädgårdsterapi användas men en tydlig forskningssamanställning med koppling till arbetsterapi saknas. LÄS MER

 4. 4. Hälsa genom trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenny Birgersson; Ellen Olofsson; [2014]
  Nyckelord :arbetsterapi; hälsa; natur; trädgårdsrehabilitering; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt: Trädgårdsterapi innebär insatser genom naturorienterad miljö, som används för att återfå, eller förbättra hälsa och välbefinnande. Psykisk ohälsa är idag ett växande hälsoproblem. Syftet med studien var att undersöka eventuella hälsoeffekter vid trädgårdsterapi för personer med psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av deltagande i trädgårdsgruppen på en rehabiliteringsmedicinsk klinik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Virginia Christensson; Lena-Maria Petré; [2011]
  Nyckelord :trädgård; rehabilitering; arbetsterapi; gruppaktivitet; välbefinnande; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att naturen och trädgården har positiva hälsoeffekter finns det studier gjorda kring. Dock finns få om arbetsterapi kopplat till trädgård och än färre har fokus på patienters upplevelser av trädgård då den används i rehabilitering. LÄS MER