Sökning: "arbetsterapi utmattningssyndrom"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden arbetsterapi utmattningssyndrom.

 1. 1. Välbefinnande genom aktivitet för personer med stressrelaterad ohälsa - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Ellenor Skott; Lova Holmqvist; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; stress; utmattningssyndrom; återhämtning; hälsofrämjande; välmående;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är ett växande folkhälsoproblem och är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inom forskning är det vanligt att fokus läggs på riskfaktorer när det gäller stress. Därför finns det ett kunskapsbehov angående friskfaktorer vid återhämtning från stressrelaterad ohälsa. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Abrahamsson; Maja Vingsle; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; utmattningssyndrom; stress; trädgård; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige. Idag används trädgårdsterapi i ett rehabiliterande syfte för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det finns fortfarande ett kunskapsbehov angående behandlingsprocesser rörande målgruppen samt terapeutiska insatser i trädgårdsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Stressrelaterad utmattning - vägen tillbaka till arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Freya Elderfield; Daniel Lundin; [2019]
  Nyckelord :stress; utmattningssyndrom; återgång i arbete; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen ökar i världen, att utsättas för långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom och sjukskrivning. Det finns få studier som undersöker utmattningssyndrom och återgång i arbete ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeutiska insatser i rehabiliteringsprocessen för individer med utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa och dess effekt på återgång i arbete - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Eriksson; Jonathan Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :occupational therapy; return to work; burnout; exhaustion disorder; stress;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturstudien var att undersöka när arbetsterapeuten blir involverad i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen för individer som är sjukskrivna till följd av utmattningssyndrom och stressrelaterad psykisk ohälsa, hur arbetsterapi tillämpassamt vilken effekt arbetsterapeutiska insatser har på klientens återgång i arbete. Insamlingen av data gjordes genom sökningar databaserna CINAHL, PsycINFO, Cochrane, PubMed, SveMed+ samt Amed via Luleå tekniska universitetsbibliotek under perioden februari till mars 2019. LÄS MER

 5. 5. Arbetsterapeutiska insatser vid stressrelaterade psykiska sjukdomar : – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Michelle Inostroza; Patricia Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; bedömningsinstrument; hjälpmedel; behandling; kartläggning.;

  Sammanfattning : Att hantera sitt vardagliga liv är idag en stor utmaning för många människor i samhället. Krav och långvarig stress där människan inte tillåts återhämtning sliter på kroppen vilket kan resultera i stressrelaterade symtom. LÄS MER