Sökning: "arbetsterapi."

Visar resultat 1 - 5 av 742 uppsatser innehållade ordet arbetsterapi..

 1. 1. Hästunderstödda insatser - OHI-certifierade arbetsterapeuters, fysioterapeuters & sjuksköterskors perspektiv på interventionens betydelse för klientens aktivitetsförmåga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Isabelle Lindström; Daniella Brink; [2020]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Aktivitetsförmåga; Hästunderstödda insatser; OHI-certifiering; Occupational therapy; Occupational performance; Equine assisted therapy; OHI-certification; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Olika faktorer utgör en persons förmåga till att utföra aktiviteter, dvs. en persons aktivitetsförmåga. Hästunderstödda insatser (HUI) är en typ av aktivitet och behandlingsform. För bästa effekt bör den utföras av en utbildad ridterapeut. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet till och vid återvinningsstationer för rullstolsanvändare : En deskriptiv studie över den fysiska miljön och en kvalitativ studie om erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Märta Svedberg; Amy Wellander; [2020]
  Nyckelord :activity; occupational therapy; recycling; sustainability; aktivitet; arbetsterapi; hållbar utveckling; återvinning;

  Sammanfattning : Introduktion: Det finns många aspekter av en hållbar livsstil och konsumtion, en av dem är återvinning. För rullstolsanvändare ska hinder åtgärdas så att dessa får tillgång till fysisk miljö på samma villkor som övriga samhällsmedborgare. LÄS MER

 3. 3. Effekten av arbetsterapeuters åtgärder för patienter med schizofrenisjukdom : En systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Sakeneh Gholizadeh Khoshdel; [2020]
  Nyckelord :Litteraturöversikt; schizofreni; interventioner; arbetsterapi;

  Sammanfattning : Abstrakt Schizofreni är den vanligaste diagnosen bland alla psykossjukdomar och är en av de tio mest funktionshindrande sjukdomarna i världen. Individer med schizofreni har ofta funktionshinder så som kontaktskygghet och en benägenhet att isolera sig i sin egen värld. LÄS MER

 4. 4. Occupational therapists should contribute to ecological sustainability

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Elma Brkic; Madelinn Serléus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Ecological sustainability; Sustainable development; Climate change; Education; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Background: 2020 many people speak of the ecological crisis, few people know what to do to contribute to ecological sustainability. Aim: The purpose of this study was to map the latest research on ecological sustainability and how occupational therapy can contribute by analyzing researchdata from 2013 and using Wagman's concepts: Adapt, Collaborate, Explore and Warn. LÄS MER

 5. 5. Occupational Therapists’ Experiences of working in Irish Schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Ida Jansson; Emil Heitz; [2020]
  Nyckelord :Communication; Experiences; Irish schools; Occupational Therapy; Arbetsterapi; skola;

  Sammanfattning : Purpose. The purpose of the study was to describe Occupational Therapists’ experiences of working in Irish schools.  Method. Convenience sampling was used to recruit the eight participants in the study. LÄS MER