Sökning: "arbetstider"

Visar resultat 1 - 5 av 221 uppsatser innehållade ordet arbetstider.

 1. 1. En effektiv praktik till sjöss : En studie om hur sjöbefälsstudenter upplever att sömnbrist, kontraktslängd och arbetstider påverkar kunskapsinhämtandet under den fartygsförlagda utbildningen.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Ali Al-Salmi; Per Wintzell; [2021]
  Nyckelord :Lack of sleep; knowledge acquisition; working hours; contract length; leave; ship-based internship; Sömnbrist; kunskapsinhämtande; arbetstider; kontraktslängd; ledighet; fartygsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Sjökaptensstudenterna på Sjöfartshögskolan i Kalmar har i sin utbildningsplan tolv månaders fartygsförlagd utbildning som är fördelad över tre perioder. Praktiken erbjuder studenterna möjligheten att utöva samt utveckla den teoretiska kunskapen de lärt sig i skolan men även att få uppleva hur det verkligen är att arbeta till sjöss. LÄS MER

 2. 2. Utmattad av rädslan för Covid-19 : En litteraturöversikt av kvalitativ design om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med Covid-19 inom slutenvården

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Josefine Karlsson; Josefine Larsson; Linn Schön; [2021]
  Nyckelord :Erfarenheter; personcentrerad vård; Sars-Cov-2; sjuksköterskor; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 pandemin har orsakat ett stort antal dödsfall globalt och bidragittill ökade sjukhusinläggningar. Pandemin har ökat belastningen på sjukvården vilket har resulterat i att sjuksköterskor har fått arbeta under andra förhållanden och villkor. LÄS MER

 3. 3. Varför vill sjuksköterskor lämna yrket? – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lisa Larsson; Sofie Nordlöf; [2021]
  Nyckelord :Leave the profession; Litterature review; Nurse; Work environment; Arbetsmiljö; Litteraturöversikt; Lämna yrket; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor har det grundläggande ansvaret för omvårdnadsarbetet inom hälso- och sjukvård och ska arbeta hälsofrämjande. I dagsläget råder en global brist på sjuksköterskor. Bristen beror bland annat på att befolkningen ökar och lever längre, vilket medför ett ökat vårdbehov. LÄS MER

 4. 4. Byggprojektets arbetstider : En studie om förändrade arbetstider i ett byggprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Samuel Bylander; [2021]
  Nyckelord :Working hours; production time; redevelopment project; shift work; change of process; Arbetstid; Produktionstid; Ombyggnadsprojekt; Skiftarbete; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt använder idag cirka 21% av den tid som finns tillgänglig och står under den övriga tiden stilla. Samtidigt beräknas ungefär en tredjedel av arbetsdagens timmar försvinna som slöseri. En optimal situation hade inneburit ett 100% nyttjande av den tillgängliga tiden vilket i sig kunnat innebära en ökad effektivitet. LÄS MER

 5. 5. Röntgensjuksköterskans upplevelse av att arbeta under en pågående pandemi : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Healan Hassan; Naomi Willoughby; [2021]
  Nyckelord :COVID-19; radiographers; work environment; concern; spread of infection; workload; COVID-19; röntgensjuksköterska; arbetsmiljö; oro; smittspridning; arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den snabba spridningen av COVID-19 viruset har inneburit förändringar i röntgensjuksköterskors arbetsmiljö, men det finns inte många studier kring röntgensjuksköterskans arbetsmiljö under en pandemi.  Syfte: Studiens syfte var att belysa hur röntgensjuksköterskor upplever sin arbetsmiljö under pågående pandemi. LÄS MER