Sökning: "arbetstider"

Visar resultat 1 - 5 av 275 uppsatser innehållade ordet arbetstider.

 1. 1. SKIFTARBETE, DYGNSVILA, OCH PATIENTSÄKERHET FÖR SJUKSKÖTERSKOR INOM SLUTENVÅRDEN En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Isak Wessman; Veronica Eimerhed Skoglund; [2023-06-27]
  Nyckelord :Dygnsvila; patientsäkerhet; schema; sjuksköterska; skiftarbete; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar ofta i skift med oregelbundna arbetstider som resulterar i kort dygnsvila och på sikt utmattning. Den korta dygnsvilan påverkar sjuksköterskans hälsa negativt, men det saknas tydliga resultat som beskriver hur sjuksköterskans patienter och patientsäkerhetsarbete påverkas av detta. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i en dagkirurgisk kontext: Flöde, effektivitet och planering samt mötet med patienten

  Magister-uppsats,

  Författare :Louise Liedberg; Lina Widén; [2023-04-20]
  Nyckelord :Dagkirurgi; planering; upplevelse; livsvärld; patientsäkerhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den dagkirurgiska kontexten är ett växande väl fungerande komplement till heldygnsvården. I Sverige utförs årligen närmare 2 miljoner ingrepp dagkirurgiskt. Det snabba flödet och produktions tempot behöver fungera utan avbrott och det ställs höga krav på alla medverkande i teamet. LÄS MER

 3. 3. Upplevelse av yrkesrollen som fysioterapeut på privata gym : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Fredrik Lahti; Simon Falk Ehrén; [2023]
  Nyckelord :Physiotherapy; private gyms; professional role; experiences; rehabilitation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysioterapeuter inom den offentliga vården upplever i större grad missnöje med arbetsbelastning och villkor. Flera nya privata arbetsplatser har på senare tid öppnats upp för fysioterapeuter, exempelvis på gym. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas vårdpersonalens hälsa av arbetstidsförläggning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Kristina Karlsson Berntsen; Linnea Brännmar; [2023]
  Nyckelord :arbetstidsförläggning; hälsa; sjuksköterskor; skiftschema; vård och omsorg;

  Sammanfattning : Vård och omsorgsyrket har alltid varit präglat av oregelbundna arbetstider. Arbetstiderna är förlagda under dagar, kvällar och nätter, då det behövs personal dygnet runt. LÄS MER

 5. 5. Vid vägs ände : En narrativ studie om bussförares upplevelser av förändrade arbetsvillkor efter avregleringen från offentlig till privat sektor

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Wiskari; [2023]
  Nyckelord :Bussförare; arbetsvillkor; arbetsförhållanden; bussbranschen; klass; ojämlikhet.;

  Sammanfattning : Driften av den lokala och regionala busstrafiken i Sverige avreglerades från offentlig till privat sektor år 1989. Det innebär att privata busslinjeaktörer lägger anbud på att få köra trafik i specifika trafikområden under en begränsad tid. LÄS MER