Sökning: "arbetstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 689 uppsatser innehållade ordet arbetstillfredsställelse.

 1. 1. Psykologisk trygghet, arbetstillfredsställelse och intention att stanna på arbetsplatsen: en undersökning av undersköterskor och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Caroline Kristersson; Jennie Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Psykologisk trygghet; arbetstillfredsställelse; intention att stanna; intention att lämna; sjuksköterskor; vårdpersonal; Psychological safety; job satisfaction; intention to stay; intention to leave; nurses; health care; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to the World Health Organization, educated nurses need to increase all around the world. Assistant nurses and nurses are a deficit profession in Sweden with a limited salary trend. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden : En kvantitativ enkätundersökning

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Thor; Sara Aspgren Kreivi; [2023]
  Nyckelord :Abortion; job satisfaction; conditions; organization; education; Abort; arbetstillfredsställelse; förutsättningar; organisation; utbildning.;

  Sammanfattning : Bakgrund : Barnmorskor står för kvinnors rätt att utföra ett graviditetsavbrytande. Ibland är det svårt att utföra en god vård på grund av bristande förutsättningar upplever barnmorskor. Syfte : Att undersöka barnmorskors erfarenheter av vård vid graviditetsavbrytanden. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors erfarenhet av personcentrerad vård i mötet med personer som har bensår : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Jennie Holm; Liselott Westman; [2023]
  Nyckelord :District nurse; experience; leg ulcer; patient-centered care; qualitative design; Bensår; distriktssköterska; erfarenheter; kvalitativ studie; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bensår är ett globalt hälsoproblem och befolkningen blir allt äldre. Därmed ökar kroniska sjukdomar och risken att utveckla bensår. De flesta bensåren behandlas inom primärvården där distriktsköterskans roll är central. LÄS MER

 4. 4. Arbetstillfredsställelse relaterat till empatisk omsorg, perspektivtagande och prestationsbaserad självkänsla

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Amanda Svanberg; Wilma Norström; [2023]
  Nyckelord :Arbetstillfredsställelse; empati; empatisk omsorg; perspektivtagande; prestationsbaserad självkänsla; Job satisfaction; empathic concern; empathy; perspective-taking; performance-based self-esteem; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka relationen mellan arbetstillfredsställelse och empatisk omsorg, perspektivtagande samt prestationsbaserad självkänsla. Studien ämnade även att undersöka ifall empatisk omsorg, perspektivtagande och prestationsbaserad självkänsla kunde predicera arbetstillfredsställelse samt vilken av variablerna som var den bästa prediktorn. LÄS MER

 5. 5. Frihet under ansvar. En studie om motivation och arbetstillfredsställelse hos tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kajsa Arvidsson; Christopher Samuelsson; [2022-02-15]
  Nyckelord :Gränslöst arbete; motivation; medarbetarskap; arbetstillfredsställelse; distansarbete;

  Sammanfattning : Att arbeta hemifrån eller från annan plats har länge inneburit en individuell överenskommelse med arbetsgivaren. I takt med den informationsteknologiska utvecklingen har tjänstemän kunnat erbjudas möjligheten att arbeta hemifrån, med följden att arbetet kan tas ut från sin tidsrumsliga begränsning. LÄS MER