Sökning: "arbetstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 536 uppsatser innehållade ordet arbetstillfredsställelse.

 1. 1. Avsikten att lämna yrket bland ordningsvakter i Sverige : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Amar Lihovic; [2020]
  Nyckelord :Public security officer; turnover intention; job satisfaction; work engagement; personality; Ordningsvakt; avsikten att lämna yrket; arbetstillfredsställelse; arbetsengagemang; personlighet;

  Sammanfattning : Det är en hög efterfrågan på ordningsvakter i landet, som är svår att tillgodose. En orsak till detta är ordningsvakters avsikt att lämna yrket eller att faktiskt sluta inom yrket. LÄS MER

 2. 2. "Det är omgivningen som gör att man trivs" – En kvalitativ studie om arbetstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Julia Bergqvist; Åsa Hermann; [2020]
  Nyckelord :Job satisfaction; blue collar; white collar; work conditions; construction industry; appreciation; colleagues; work prerequisites; Arbetstillfredsställelse; arbetare; tjänstemän; arbetsförhållanden; byggbranschen; erkännande; kollegor; arbetsförutsättningar;

  Sammanfattning : On average, Swedish residents spend about 1470 hours a year individually at their workplace. Accordingly, many people find it important to find a job where they experience job satisfaction. LÄS MER

 3. 3. Nyexaminerade sjuksköterskors upplevelser av ett introduktionsprogram: En deskriptiv kvalitativ studie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna-Karin Rose; [2020]
  Nyckelord :Descriptive qualitative study; Introductory program; Newly graduated nurses;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har sjuksköterskeutbildningen, sjuksköterskans yrkeskompetens och sjukvårdsverksamheten i Sverige genomgått omfattande förändringar. När nyexaminerade sjuksköterskor förväntas bekanta sig med arbetsmiljön och förväntningarna i yrket samtidigt som introduktionsperioden ska ske beskrivs situationen som komplex. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av arbetstillfredsställelse i ting-respektive människoyrken

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Malin Roos; Liza Danielsson; [2020]
  Nyckelord :job satisfaction; human professions; thing professions; phenomenological approach;

  Sammanfattning : Med avseende på det omfattande antalet timmar en anställd spenderar på sin arbetsplats är det av största vikt att denne trivs i sitt arbete. Arbetstillfredsställelse är en känslomässig respons som uppstår när individen uppfyller sina arbetsvärderingar. LÄS MER

 5. 5. Var är chefen? : En kvantitativ studie av hur närvarande ledarskap relaterar till förskollärares arbetstillfredsställelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Moa Skoglöf; [2020]
  Nyckelord :arbetsmiljö; närvarande chef; tillgänglig chef; ledarskap; förskola; arbetsmotivation;

  Sammanfattning : Arbetstillfredsställelse är ett välanvänt mått för att undersöka en medarbetares nöjdhet med sitt arbete, vilken kan påverkas av flera olika faktorer. En av dessa faktorer är ledarskapet och dess utövande, stil och tillgänglighet. LÄS MER