Sökning: "arbetsvetare"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet arbetsvetare.

 1. 1. Arbetsvetare - Den hållbara lösningen för framtida arbetsliv? En kvalitativ studie om arbetsvetares relation till det egna utbildningsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Caroline Pehrsson; [2019-08-23]
  Nyckelord :utbildning; arbetsvetare; styrkor; utmaningar; identitet; arbetsmarknad;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka hur studenter som läser vid arbetsvetarprogrammet upplevt utbildningen i sin helhet och vilken betydelse utbildningen har haft i relation till vilka styrkor och utmaningar de upplevt i mötet med arbetsmarknaden genom sin arbetsförlagda praktik.Teori:Tidigare forskning handlar om examina-/utbildningsinflation, universitetens framtid samt jobbfärdigheter och näringslivets kompetensefterfrågan. LÄS MER

 2. 2. Personal Life Coaching - en ny yrkeskår för Arbetsvetare

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Camilla Charpentier; [2002]
  Nyckelord :Motivation; balans i livet; kompetensutveckling; hälsa; coaching;

  Sammanfattning : Personal Life Coaching is a new profession in Sweden. A Personal Life Coach wants to empower his/her client to make changes, clarify needs and reach goals. A coach can also be just a pivotal human connection for dialogue. The need for coaching has grown due to the societal changes and unsure rules on the labourmarket. LÄS MER